Педколектив

    Управління навчальним закладом здійснює директор через роботу педагогічної ради, батьківського та профспілкового комітетів. Функціональні обов'язки керівництва та контролю за навчально-виховним процесом виконують заступники директора з навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, старший майстер та методист.

   

     Директор - Степанчук Микола Степанович

 

         Заступник директора з навчально-виробничої роботи - Гурінчук Світлана Володимирівна

 

 

           Заступник директора з виховної роботи - Нестеренко Марина Миколаївна

       

                                                                         

 Методист - Пешко Тетяна Василівна

 

Старший майстер - Осадчук Леонід Захарович

          Навчальний заклад укомплектовано керівними та педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису. Добір, відбір і розстановка кадрів здійснюється з урахуванням вимог певної посади та дотриманням вимог трудового законодавства України. Штатним розписом навчального закладу передбачено 96,3 посади.

        Станом на 01.01.2018 р. в Овруцькому професійному ліцеї навчально-виховний процес здійснюють 55 педагогічних працівники. Колектив педпрацівників ліцею складається з директора, 2 заступників, методиста, керівника фізичного виховання, старшого майстра, 19 викладачів, 24 майстрів виробничого навчання, 2 вихователів гуртожитку, практичного психолога, 3 керівників гуртків.

           Навчання з професійно-теоретичної підготовки здійснюють 7 викладачів та із загальноосвітньої підготовки 12 викладачів, які мають відповідну фахову освіту.

Відповідно до розподілу обов’язків відповідальність за вирішення кадрових питань несе директор.

       Відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик розроблені та затверджені посадові інструкції для всіх працівників та здійснено розподіл функціональних обов’язків керівних працівників.

      Директором затверджується педагогічне навантаження за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів, кількості навчальних груп. Частина викладачів (за їх згодою) не мають повного педагогічного навантаження. Розстановка кадрів здійснюється з врахуванням фахової підготовки, рівня професійної компетентності, педагогічного досвіду, результативності роботи в попередні роки, наступності у роботі, вікового складу педагогічного колективу, в також рекомендацій профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Тарифікаційний список розглядається на педагогічній раді ліцею та затверджується начальником управління освіти і науки облдержадміністрації.

                                                                                          Якісний склад педагогічних працівників становить:

Всього - 55 педагогічних працівників.

Мають кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист –3 ос.;

спеціаліст вищої категорії, старший викладач  11 ос.;

спеціаліст І категорії – 11 ос.;

спеціаліст II категорії – 2 ос.;

спеціаліст – 27 ос. ;

майстер виробничого навчання І категорії 2 ос.;

майстер виробничого навчання II категорії – 1 ос.