Методична робота

            Атестація професійно-технічного училища №35 м. Овруча 2012, 2015 р. показала готовність матеріальної бази училища і кваліфікації педагогічних кадрів до зміни професійно–технічного училища №35 в ДПТНЗ «Овруцький професійний  ліцей».

        Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 р. №613 професійно-технічне училище №35 м. Овруч реорганізовано в ОВРУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ. 

      Діяльність педагогічного колективу Овруцького професійного ліцею спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», наказів Міністерства освіти і науки України, обласного управління облдержадміністрації та рекомендацій Навчально – методичного кабінету ПТО у Житомирській області.   

        Методична робота в ліцеї організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, спрямована на формування професійної компетентності педагогічних працівників, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вивчення та впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Педагогічний колектив ОПЛ працює над єдиною методичною проблемою: «Підвищення якості  інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних технологій» та виконанням таких завдань: 

– організаційно – методичного забезпечення розвитку ліцею; 

– удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів; 

– розвитку професійних компетентностей та професійної майстерності педагогічних працівників; 

– інформаційного забезпечення педагогічних працівників; 

– методичної допомоги у розвитку педагогічної творчості, впровадженні передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних та виробничих технологій в навчально – виховний і навчально – виробничий процес; 

– створення КМЗ предметів і професій, розробка  комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, наочних засобів навчання; 

– підготовкою до атестації педагогічних працівників.

 

Методична рада ліцею: 

Голова методичної ради: директор Степанчук М.С.; 

Члени методичної ради ліцею: 

Гурінчук С.В. - заступник директора з НВР; 

Нестеренко М.М.- заступник директора з ВР; 

Пешко Т.В.- методист; 

Осадчук Л.З.- старший майстер; 

Шевчук Л.В.- голова  методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму; 

Степанчук А.М.- голова методичної комісії педпрацівників предметів та професій соціально-економічного напряму; 

Овдєйчук І.І. – голова методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій; 

Бушуєва Н.Л. – голова методичної комісії  педпрацівників механізації  сільського господарства та автотранспорту; 

Меліхов Л.А.-  голова методичної комісії  викладачів та майстрів предметів та професій енергетичного напряму; 

Першин М.О. – голова методичної комісії   викладачів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни».

 

Методичні комісії ліцею 

1. Методкомісія  педпрацівників механізації  сільського господарства та автотранспорту: 

Бушуєва  Н. Л.- голова методкомісії. Члени:  Степанчук М.С., Пешко Ю.В., Жовнерчук  М.Л., Шадура О.М., Кураченко Ф.Ф., Осадчук Л.З.,  Сірош В.Х.,   Назарчук В.П.,  Павленко О. В., Мельник Я.С.  

2. Методкомісія  викладачів та майстрів предметів та професій енергетичного напряму : Меліхов Л.А.- голова методкомісії. Члени: Осадчук Л.З.,  Шмуйло С.О., Рафальський М. П., Сарнавський І.І., Старовойт В.Я., Богдан М.В.,  Плотніков Р.Г.,  Шваб Ю.І. 

3.  Методкомісія  викладачів предметів суспільно- гуманітарного напряму:  

Шевчук Л.В. – голова методкомісії. Члени: Пешко Т.В., Коркуц  Н. І., Білоусенко В.І., Козубенко Ю.С., Бондарчук Н.В., Мішина Т.В., Круглян О.В. 

4. Методкомісія  викладачів предметів та професій соціально- економічного напряму: 

Степанчук А.М. -  голова методкомісії. Члени: Сіндікаєва О.Г., Ричкова О.А., Махова Ю.М., Сергійчук С.Л., Науменко О.С. 

IMG 0218

5.  Методкомісія  викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій:

Овдєйчук І.І. - голова методкомісії. Члени:  Гурінчук С.В., Існюк Г.М.,  Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М., Козубенко Ю.С.

 

          6.  Методкомісія  викладачів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»:

        Першин М. О. – голова методкомісії. Члени: Івашко Ю.Ф., Існюк С.В. 

7. Методкомісія класних керівників, вихователів, бібліотекарів та соціально – психологічної служби:  

Існюк Г.М. –  голова методкомісії. Члени: Нестеренко М.М., Невмержицька Н.Г., Мошківська Г.А., Бушуєва Н.Л., Бондарчук Н.В., Довженко Л.Є., Шевчук  Л.В., Овдєйчук І.І.,  Мішина Т.В., Степанчук А.М.,  Меліхов Л.А.,  Хомутовська Г.М., Козубенко Ю.С., Круглян О.В., Кравченко Є.В. 

Основними напрямами методичної  роботи  ОПЛ у 2015-2016 навчальному році були такі: 

1)  аналіз стану викладання; 

2) створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності; 

3)  проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; 

4)  залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи; 

5)  апробація та введення нових освітніх технологій і систем; 

6)  створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів; 

7)  координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. 

Детальніше: 

         Членами ліцейних методичних комісій впродовж навчального року були проведені  засідання у формі круглих столів: 

– круглий стіл на тему: «Використання активних форм роботи на уроках» –  05.11. 2015р.  (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму );

– круглий стіл на тему: «Соціальний захист дитинства» –  19.11.2015р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів);

– круглий стіл на тему: «Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні природничо-математичних дисциплін» – 25.04.16. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій );

– круглий стіл на тему: «Організація технічної творчості учнів» – 09.10.2015р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту);

– круглий стіл на тему: «Головне завдання профтехосвіти – підготовка кваліфікованих робітничих кадрів» – 26.11.2015р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту);

–  інші методичні заходи:

– педагогічний турнір на тему: «Скринька ідей» – 14.10.2015р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму);

– педагогічна конференція на тему: «Інноваційні підходи до викладання предметів суспільно-гуманітарного напряму» –  29.09. 2015р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму);  

– коло ідей на тему: «Передбачення та подолання правопорушень серед підлітків» –  17.09. 2015р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів);  

– відкритий марафон на тему: «Передовий педагогічний досвід у сфері виховання» –  17. 12. 2015р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів);

– творча майстерня на тему: «Організація самостійної  роботи учнів на уроках» –  09. 10.2015р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму);

– методична лабораторія на тему: «Тести як одна із форм контролю знань» –  22.02.16. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій);

– шкала думок на тему: «Діяльність викладача в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки, перспективи» – 16.03.16. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій );

– семінари:

– семінар на тему: «Методи та технології викладання предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 10.12.2015р. (голова м/к Шевчук Л.В. та члени методкомісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму);

 – семінар на тему:  «Виробнича практика на підприємстві. Основні підходи до розробки програми виробничої практики» – 24.12.2015р. (Бушуєва Н.Л. та члени методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

Проведені такі відкриті уроки:

– відкритий урок з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» на тему: «Виробнича діяльність підприємницьких структур» 29.11.2015р. (Степанчук А.М.);

– відкритий урок з предмета «Технології комп’ютерної обробки інформації» (для учнів з професії «Оператор комп'ютерного набору», рівень кваліфікації – ІІ категорія) – 29.11.2015р.  ( Сіндікаєва О.Г);

– відкритий урок  виробничого навчання з професії  «Офісний службовець (бухгалтерія)» на тему: «Облік оплати праці. Депонована заробітна плата» – 29.11.2015р. ( Сергійчук С.Л.);

 – відкритий урок виробничого навчання на тему: «Основи роботи в Інтернет» –26.04. 2016р. (Ричкова О.А.);

– відкритий урок виробничого навчання на тему: «Вимірювання електричних величин» – 26. 04.2016р.( Рафальський М.П.);

– відкритий урок виробничого навчання на тему: «Виконання поточного ремонту трансформаторів»  –26.05. 2015р. (Богдан М.В.);

– відкритий урок зарубіжної літератури на тему: «Анна Ахматова. Я голос свого покоління» – 06.05. 2016р. ( Коркуц Н.І.);

– відкритий урок будови, ремонту та обслуговування електроустаткування на тему: «Апарати автоматичного керування  і захисту» – 17.12. 2015р.

(Меліхов Л.А.);

– відкритий урок  фізичного виховання  на тему: «Спортивні ігри» –27.11.2016р.(Івашко Ю.Ф.).

         Із педагогічними працівниками навчального закладу проведені педчитання у нетрадиційній формі:

 – педчитання-презентація на тему: «Мої перші кроки до професійної майстерності» –   12 01.2016р. (методист, педпрацівники ОПЛ);

– педчитання-презентація на тему: «Маю досвід у роботі, хочу поділитися» –  13.01. 2016р.  (методист, педпрацівники ОПЛ).

         Серед учнів проведено ліцейні етапи конкурсів фахової майстерності з професій:

– «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)»;

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

 – «Електрогазозварник».

         У обласному етапі конкурсу фахової майстерності  серед учнів ПТНЗ Житомирської області з професії «Електрогазозварник» Шваб Є. (32 гр.)  посів V місце.

         Вкінці І семестру були проведені  ліцейні етапи олімпіад із загальноосвітніх предметів та в ІІ семестрі ліцейні етапи олімпіад із предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки. Учні ОПЛ брали активну  участь у обласних етапах олімпіад:

 –з предмета «Захист Вітчизни» – Рачинський В. (23 група) – 12 місце;

– з предмета „Інформаційні технології” – Лукашов А.  (34 гр.) – 7  місце;

 –з предмета «Електротехніка» – Воробей В. (23 гр.) –  3 місце;

– з предмета «Охорона праці» – Сопчук С. (12гр.) – 15 місце.

         Учні навчального закладу також брали активну участь в ліцейних етапах конкурсів:

–Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика:

–за програмою 10 класу: Сілівончик І. (13 гр.), Бурмич І. (13 гр.), Духновський Д.(13гр.), Каплюк А. (14 гр.), Залізко Т. (14 гр.),

Драгомищенко М.(14 гр.), Москвіна В. (14гр.).

–за програмою 11 класу: Сокульський М. (23 гр.), Коцибала В. (23 гр.),Товкач А.  (24 гр.), Воробей В. (24 гр. ), Кончаківський М. (33 гр.), Радкевич О. (33 гр.),  Євдоченко М. (33 гр.), Денисова А. (34 гр.),

Духновська А. (34 гр.)

         В обласному етапі  згаданого конкурсу брали участь:

–за програмою 10 класу: Драгомищенко М. (14 гр.)  набрав 17,6 балів;

–за програмою 11 класу: Сокульський М. (23 гр.)   набрав 26 балів.     

         У Всеукраїнському  конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, взяли участь в ліцейному етапі:

 –  в номінації „Історія України і державотворення”:   Сокульський М. (23гр.),  Воробей В. (23 гр.),  Ковальчук В. (23гр.),  Невмержицький І. (31 гр.), Мокійчук А.(21 гр.), Подкур К. (34 гр.), Абхайрова Т. (24 гр.);

–в номінації „Література”:   Кончаківський М.(33 гр.), Радкевич О. (33 гр.), Шадура А. (34гр.),  Сокульський М. (23 гр.), Рачинський В. (23 гр.), Толкач А.(24 гр.), Воробей В. (23 гр. ),  Каплюк А. (14 гр.),  Драгомищенко М. (14гр.), Дєдух М. (14 гр.),  Бурмич І. (13 гр.), Сілівончик І. (13 гр.);

 –на обласному рівні:

 –в номінації „Література”: Шадура А.(34 гр.) з творчою роботою на тему:   «Архетипний образ національної єдності у творах Т.Г.Шевченка»; 

 –в номінації „Історія України і державотворення»: Ковальчук В. (23гр.)     з дослідницькою роботою  на тему: «Причини поразки та уроки української революції 1917-1920рр.».

          У V Міжнародному мовно-літературному  конкурсі  учнівської та студентської  молоді   брала участь Товкач А.(24 гр.), яка набрала 12,5 балів.                                     

         В ліцеї працювали  школи перспективного досвіду:

– школа перспективного досвіду викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму, до якої входять викладачі  Коркуц Н.І., Пешко Т.В., Шевчук Л.В.,

Мішина Т.В., Круглян О.В., Бондарчук Н.В., Козубенко Ю.С., Білоусенко В.І.

Вони працювали над темою: „Використання інноваційних технологій на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін з метою підвищення ефективності викладання предмету, творче використання підручників, навчальних посібників та додаткових джерел на уроках з метою поглиблення знань учнів з предмета” ;

–школа перспективного досвіду викладачів  природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій, до якої належать викладачі Довженко Л.Є., Овдєйчук І.І., Існюк Г.М., Гурінчук С.В., Овчиннікова Н.М.

Тема їхньої роботи: „Розвиток пізнавального інтересу і  творчих здібностей учнів на уроках природничо-математичних дисциплін методами інтерактивного навчання”;

–школа перспективного досвіду педпрацівників механізації сільського господарства з професії «Тракторист -машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1») Слюсар-ремонтник. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», яка згуртувала  таких викладачів та майстрів виробничого навчання: Бушуєву Н.Л., Пешка Ю.В.,

Степанчука М.С., Шадуру О.М., Кураченко Ф.Ф., Назарчука В.П.

Вони працювали над темою: «Оволодіння педагогічними та виробничими технологіями, впровадження їх у навчальний процес для його подальшого вдосконалення»

         Педпрацівниками  навчального закладу здійснювалась інформаційно-видавнича діяльність: підготовлено   ряд методичних розробок:

–методична розробка  уроку з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»на тему: «Виробнича діяльність підприємницьких структур» (Степанчук А.М.);

–методична розробка уроку з предмета «Технології комп’ютерної обробки інформації» (для учнів з професії «Оператор комп'ютерного набору», рівень кваліфікації – ІІ категорія)( Сіндікаєвої  О.Г.);

–методична розробка позаурочного заходу на тему: «Гроші – основа фінансового обліку» (Махової  Ю.М.);

–методична розробка на тему: «Використання ІКТ на уроках інформатики» (Довженко Л.Є.);

–методична розробка на тему: «Нетрадиційні форми роботи з учнями на уроках інформатики» (Довженко Л.Є.);

–методична розробка на тему: «Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей учнів» (Овдєйчук І.І.);

–методична розробка уроку  астрономії на тему: «Планети земної групи» (Овдєйчук І.І.);

–методична розробка уроку  хімії на тему: «Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон» (Овчиннікової  Н.М.);

–методична розробка на тему: «Використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури» ( Коркуц Н.І.);

–методична розробка на тему: «Технологія особистісно-орієнтованого навчання  як засіб формування соціально-активної творчої особистості»  (Коркуц Н.І.);

–методична розробка на тему: «Самостійна робота учнів як один із аспектів навчання» ( Коркуц Н.І.);

–методична розробка на тему: «Розвиток особистості шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках зарубіжної літератури»  (Коркуц Н.І.);

–методична розробка на тему: «Інноваційний підхід до викладання світової літератури» ( Коркуц Н.І.);

–методична розробка уроку на тему: «Я – голос свого покоління (за творчістю А.Ахматової)» (Коркуц Н.І.);

–методичні розробки опорних конспектів з предметів: «Комп׳ютерні системи та мережі», «Основи роботи в Інтернет»,  «Основи технічного редагування та оформлення тексту» (Сіндікаєвої О.Г.);

–збірник інструкційних карток з машинопису (Сіндікаєвої  О.Г.);

–збірник інструкційних карток для виконання ЛПР з предмета «Технології комп’ютерної обробки інформації»  (Сіндікаєвої О.Г.);

–збірник опорних схем з предмета: «Основи роботи на ПК» (Сіндікаєвої О.Г.);

 –збірник опорних схем з предмета: «Технології комп`ютерної обробки інформації  (Сіндікаєвої  О.Г.);

–методична розробка робочого зошита для контролю знань учнів з основ галузевої економіки і підприємництва (Степанчук А.М.);

–методична розробка «Інформаційні схеми»(Степанчук А.М.);

–опорні конспекти уроків з предмета: «Основи галузевої економіки»  

(Степанчук А.М.);

–опорні конспекти уроків з предмета: «Основи економіки»(Степанчук А.М.);

–методична розробка уроку правознавства на тему: «Конституційне право. Характеристика Конституції України»  (Єсіпової  Н.В.);

 –методична розробка уроку  виробничого навчання на тему: «Облік оплати праці. Утримання із заробітної плати» (Сергійчук С.Л.);

–збірник конспектів уроків з предмета «Основи технічного редагування та оформлення тексту»(Сіндікаєвої  О.Г. );

–збірник опорних конспектів з предмета «Економіка підприємства» (Степанчук А.М.);

–методична розробка уроку основ галузевої економіки на тему: Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи оплати праці

(Степанчук А.М.).

         Педагогічні  працівники ліцею друкували свої статті та методичні напрацювання в засобах масової інформації:

– в газеті «Зоря» від 6 листопада 2015р №81 (118 88): статтю «Овруцький ліцей приймав гостей» (Пешко Т.В.);

– в газеті «Зоря» від 11 грудня 2015р №91 (118 98): статтю «Овруцькі пошуковці вшанували пам'ять героїв Базару»  (Меліхова Л.А.).

         На обласному рівні в т.ч. в інформаційно-методичному бюлетені „Вісник ПТО»:

– у«Віснику  ПТО» за листопад №11(139) 2015р.: методичну розробку  уроку з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»на тему: «Виробнича діяльність підприємницьких структур» (Степанчук А.М.);

–  у «Віснику ПТО» за листопад №11 (139) 2015р.: методичну розробку уроку з предмета «Технології комп’ютерної обробки інформації» (для учнів з професії «Оператор комп'ютерного набору», рівень кваліфікації – ІІ категорія) (Сіндікаєвої О.Г.);

– у «Віснику ПТО» за листопад №11 (139) 2015р.: методичну розробку позаурочного заходу на тему: «Гроші – основа фінансового обліку»

(Махової Ю.М.);

– у «Віснику ПТО» за березень3 (143) 2016р.: узагальнений досвід роботи на тему: «Розвиток пізнавального інтересу, формування навиків самостійного здобуття знань в учнів на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки»( Степанчук А.М.).

         Підвищили свою кваліфікацію впродовж навчального року такі педпрацівники:  Шевчук Л.В. (ЖОІППО), Козубенко Ю.С. (ЖОІППО), Степанчук М.С. (УМОНАПН), Нестеренко М.М. (УМОНАПН), Сірош В.Х., Шваб Ю.І., Плотніков Р.Г. (УМО ІПО БІНПО).

         Всього атестовано 8  педпрацівників

–  ліцейською атестаційною комісією: майстри в/н Степанчук А.М., Сіндікаєва О.Г. – на присвоєння 12 тарифного розряду, Кобилинська М.Г. – на присвоєння 10 тарифного розряду;

– комісією вищого рівня УОН Житомирської облдержадміністрації: викладачі  Бушуєва Н.Л., Меліхов Л.А., Сіндікаєва О.Г., Коркуц Н.І. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педзванню «Старший викладач»,  викладач Степанчук А.М. на встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педзвання «Старший викладач».

         Впроваджено у навчальний процес 15 інноваційних педагогічних технологій:

–технологія формування творчої особистості, проектна технологія  (на уроках фізики, основ галузевої економіки і підприємництва, основ економіки, економіки підприємства, діловодства, діловодства та управлінської діяльності) ( Овдєйчук І.І., Степанчук А.М.);

–технологія навчання як дослідження (на уроках хімії, біології, фізики, української мови, зарубіжної література, основ галузевої економіки і підприємництва, основ економіки, технології комп’ютерної обробки інформації) (Овчинніковою Н.М., Овдєйчук І.І., Пешко Т.В., Степанчук А.М., Сіндікаєвою О.Г., Коркуц Н.І.); 

–використання  розробленого власними руками приладу для діагностування та ремонту  автотракторних генераторів на уроках предмета «Трактори» (Пешком  Ю.В.);

–технологія групової навчальної діяльності (на уроках інформатики, фізкультури, основ галузевої економіки і підприємництва, основ економіки)  (Довженко Л.Є., Першиним  М.О., Степанчук А.М.);  

–презентаційна технологія  (на уроках інформатики) ( Довженко Л.Є.);

–технологія інтерактивного навчання  (на уроках математики, німецької мови)  (Гурінчук С.В., Пешко Т.В.);

–інформаційні  технології навчання (на уроках англійської мови, основ галузевої економіки і підприємництва, основ економіки)   (Білоусенко В.І., Степанчук А.М.); 

–особистісно-орієнтована технологія  навчання   (на уроках української мови, світової  літератури) ( Шевчук Л.В., Пешко Т.В., Коркуц Н.І.);

–технологія розвивального навчання  (на уроках історії) ( Бондарчук  Н.В.);

–модульно-рейтингове навчання (на уроках основ роботи на ПК

(Сіндікаєвою О.Г.);

–використання веб-квестів на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки  (Сіндікаєвою О.Г. );

–вивчення інноваційних технологій посіву на  уроках предмета «Агротехнології»  (Бушуєвою  Н.Л. );

–вивчення зернових сівалок мінімального та нулевого циклу на  уроках предмета «Сільськогосподарські машини»  ( Бушуєвою  Н.Л.);

–вивчення інноваційних технологій по мінімалізації посіву на  уроках предмета «Агротехнології»  (Бушуєвою  Н.Л.);

–вивчення інноваційних технологій по застосуванню перспективних видів палива в сучасних двигунах(на уроках будови і експлуатації вантажного автомобіля)  (Шадураою О.М.).

         Впроваджено у навчально–виробничий процес 9 інноваційних  виробничих технологій:

–використання на уроках виробничого навчання у групах електромонтерів сучасних магнітних пускачів, автоматичних вимикачів,  диференційних реле,  новітніх лічильників  (Сарнавським І.І., Рафальським М.П.);   

–використання на уроках виробничого навчання  у групах трактористів інноваційних технологій посіву  (Назарчуком  В.П.);

–використання на уроках виробничого навчання у групах електрогазозварників сучасних зварювальних інверторних апаратів та зварювальних  напівавтоматів ( Плотніковим  Р.Г., Мошківським  М.В.);

–використання на уроках виробничого навчання у групах офісних службовців інноваційної виробничої технології «1С: Бухгалтерія 7.7» (Ричковою О.А., Маховою Ю.М.,  Степанчук А.М., Левицькою М.М.);

–використання на уроках виробничого навчання у групах операторів комп’ютерного набору мультимедійних засобів навчання: Microsoft Power Point  для створення слайдових презентацій та Windows Movie Maker для створення відеокліпу (потокової презентації) ( Сіндікаєвою О.Г.).

         Розроблено та впроваджуються 4 інноваційні проекти:

–інноваційний проект  на тему: «Технологія особистісно-орієнтоване навчання. Гуманістична педагогіка на уроках світової літератури»(керівник –Коркуц Н.І.);

– інноваційний проект  на тему: «Використання служб Інтернету для інтерактивного спілкування» (керівник –Довженко Л.Є.);

–навчально-дослідницький проект на тему: «Формування мовленнєвої компетенції шляхом застосування навичок аудіювання на уроках німецької мови» (керівник –Козубенко Ю.С.); 

–навчальний проект  із фізики на тему: «Планети земної групи» (керівник –Овдєйчук І.І.).

         У навчальному закладі розпочато дослідно-експериментальну роботу на тему: «Системний підхід до модернізації навчального процесу в ПТНЗ засобами інноваційних технологій». В роботі задіяні п׳ять дослідницьких  експериментальних груп, які об’єднують 11 педагогів навчального закладу (Пешко Т.В., Коркуц Н.І., Сіндікаєва О.Г., Степанчук А.М., Шевчук Л.В., Мішина Т.В., Пешко Ю.В., Шадура О.М., Овдєйчук І.І., Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М.).  В процесі досліджень підготовлені презентації дослідницької  роботи 2 експериментальних груп на теми: «Сторінками історії рідної Овруччини (історія в історії)» (викладача Пешко Т.В.), «Парк –пам׳ятка садово-паркового мистецтва «Юліно»» (викладача Коркуц Н.І.) та «Системний підхід до модернізації навчального процесу шляхом упровадження ІКТ на уроках предметів соціально-економічного напряму” (викладачів  Сіндікаєвої О.Г. та Степанчук А.М.), презентації проектів 3-ої експериментальної групи (Овдєйчук І.І., Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М.), які працюють над темою «Застосування проектної діяльності як однієї з інноваційних технологій при викладанні природничо-математичних дисциплін» на такі теми: «Використання служб Інтернету для інтерактивного спілкування» (керівник проекту – Довженко Л.Є.), «Планети земної групи» (керівник проекту – Овдєйчук І.І.).   Також  підготовлений друкований варіант дослідницької роботи  4-ої експериментальної групи (Шевчук Л.В., Мішина Т.В.) на тему: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури» (викладача Шевчук Л.В.). 5-та експериментальна група (Пешко Ю.В., Шадура О.М.) подала результат своєї дослідно-експериментальної роботи (прилад для діагностування електричного обладнання автомобілів і тракторів) на виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»).

 

 

УЗАГАЛЬНЕНІ ДОСВІДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОПЛ, ЯКІ АТЕСТУВАЛИСЯ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

«Розвиток  особистості  шляхом  впровадження  інноваційних педагогічних  технологій   на уроках  зарубіжної літератури»

 

                    викладача  зарубіжної літератури ,

спеціаліста вищої категорії,

Коркуц Ніни Іванівни

старшого викладача

 

                                                                              «Завтра  урок.   І творити  його треба так, як митець творить вірші чи музику»                                                                                                

           Коркуц Ніна Іванівна в 1773 році закінчила  Мозирський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської за спеціальністю «Російська мова і література». 

            З 1979 року працює в  Овруцькому професійному ліцеї викладачем  зарубіжної літератури. 

           У 2011 році за підсумками атестації викладачу  підтверджено  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач». 

            Працюючи викладачем зарубіжної літератури, Коркуц Н.І. постійно удосконалює свій професійний і педагогічний рівні. На даний час працює над методичною проблемою: «Розвиток  особистості шляхом  впровадження   інноваційних педагогічних  технологій   на уроках  зарубіжної літератури» 

         Тема досвідувідображає головну проблему реформування сучасної освіти: озброєння учнів уміннями і навичками саморозвитку особистості, яке значною мірою вирішується шляхом упровадження нових технологій організації процесу навчання та виховання. Заслуговують на увагу особливості педагогічного стилю викладача у проектуванні навчального процесу, у доборі навчального матеріалу та форм і методів реалізації проблеми на уроці і в позанавчальний час. 

      Основа досвідуполягає в оригінальному використанні інноваційних технологій (інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного взаємонавчання, елементів дослідницької роботи) в навчальній та позанавчальній діяльності.  

       На сучасному етапі розвитку педагогічної науки та практики роль викладача полягає в тому, що він повинен створити такі умови, в яких учень зможе мислити, а значить, і творити. Сучасний педагог має бути на уроці і психологом, і актором, і режисером одночасно. Тому, готуючись до уроків, Коркуц  Н.І. враховує не тільки своєрідність кожного  колективу, але й психологію, потенційні можливості кожного учня,  знаходить і намагається реалізувати на уроках такі методичні прийоми, які дають учням відчуття самостійності і творчої участі в процесі вивчення предмета. 

       Актуальність досвідуполягає в тому, що на сучасному етапі розвитку освіти та суспільних відносин зростають вимоги до особистості як суб'єкта всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору психологічної готовності учня  до здійснення тих чи інших дій у сучасних умовах, забезпечення  молоді ефективним інструментарієм самореалізації та самовираження для досягнення життєвого успіху, а не тільки оволодіння системою знань. 

       Головне завдання, яке ставить перед собою Ніна Іванівна, – це реалізація основної мети предмета – залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.  Вона спонукає учнів до читання художніх творів, вчить розуміти художню літературу як мистецтво слова. 

        Сутність досвіду полягає в особливостях проектування педагогічного процесу, який базується на основі раціонального поєднання елементів інноваційних технологій, традиційних засобів навчання та розвитку особистості. 

       Реалізація інноваційного підходу до навчання дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого-емоційну комфортність і подальшу соціальну адаптованість учнів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності (в системі «викладач-учень», «учень - учень»). 

         Технологія досвідумістить у собі багатий арсенал різнонаправлених форм, методів традиційної та інноваційної діяльності викладача та учнів на уроці і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід педагога до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу. 

       Викладач  завжди  ставить  собі  запитання: «Як  зробити  урок  цікавим  і захоплюючим,  як  перетворити  його  на  годину  естетичної  насолоди, хвилюючу мандрівку з учнями в незвідані світи, в таємниці людського серця? Як розширити прагнення учнів до знань?» 

          Педагогічне кредо викладача:  «Завтра урок. І творити його треба так, як митець творить вірші чи музику» повністю відображає глибинну суть підходів Коркуц Н.І. до організації  педагогічної діяльності. Залучаючи до процесу навчання усіх учнів групи, вона будує урок на основі діалогу, забезпечуючи тим самим простір для осмислення  не тільки свого, але й чужого досвіду, надає можливість учневі самому моделювати ситуацію в нових умовах.Продуктивні творчі суперечки приводять учнів не тільки до  розуміння суті художнього твору, але й мають  виховний ефект, роблять кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми. 

          На всіх етапах уроку викладач використовує інтерактивні методи, які вдало поєднує з традиційними.Робота в парах, у малих групах, використання інтерактивних прийомів «Коло ідей», «Акваріум», «Мікрофон», «Навчаючи навчаюсь», «Мозковий штурм», «Незакінчені речення», «Ажурна пилка», різних варіантів дискусійного навчання (дискусія, диспут) та вправ  «Лови помилку», «Свої приклади», «Дружня порада» вдало поєднуються  з традиційними формами роботи та з творчою діяльністю нестандартного спрямування: урок-КВК, урок-вікторина, урок-турнір, урок-усний журнал,«виступ у суді», інтерв'ю з письменником чи героєм,  вернісаж ілюстрацій до твору та ін. Подобається учням також  «Чорний ящик», коли вибір завдань вони доручають долі, дістаючи його зі скриньки. 

      Велике зацікавлення учнів викликає застосування відносно нової в педагогічній практиці форми отримання інформації активної лекції, яка, на відміну від традиційної, створює умови для виникнення сумнівів і запитань у слухачів. Методи «Керована лекція», «Лекція з паузами», «Лекція за участю учнів» вже у ході слухання надають можливість учням робити власні висновки, вибірково підходити до отриманої інформації, відчути себе головним суб'єктом навчання, а викладачу підтримувати зворотній зв'язок з учнями, фіксувати їхні ускладнення та забезпечувати відповідну корекцію процесу засвоєння нового матеріалу. 

      Алгоритм інтерактивного навчання передбачає використання таких активних методів навчання як аналіз конкретних ситуацій, групова робота над ситуацією, групова дискусія, підсумкова бесіда.  Ніна Іванівна вважає дуже важливим поступове введення елементів інтерактивного навчання, адже введення нових, більш складних видів діяльності на фоні звичних для учнів традиційних може викликати невпевненість,  не дасть бажаного результату та призведе до марного витрачання робочого часу на уроці.  

     Викладач проводить уроки  на основі групової технології  робота в мікрогрупах, за варіантами, груповий  конвеєр, залік в парах і т.д. Мета групової технології навчання вмінню працювати в колективі. Кожен учасник включається в спільну роботу. Найбільш ефективні уроки групової технології на основі методів діалогу, співбесіди, обміну думками, спільної діяльності. Робота учнів у парах змінного характеру форма організації навчальної    діяльності, коли необхідно охопити великий обсяг матеріалу. Практика показала, що учень засвоює швидко і якісно тільки те, що одразу ж після отримання нової інформації застосовує на ділі або передає іншим. Працюючи з товаришами в групі по черзі, учень неодноразово повторює матеріал, з яким ознайомився, та вислуховує нову інформацію від партнерів. Результат засвоєння у процесі такої роботи зазвичай дуже високий. Викладач на цьому етапі уроку є координатором, усю  ж  роботу щодо вивчення нового матеріалу здійснюють учні самостійно. Проте контроль з боку викладача за рівнем розуміння учнями отримуваної інформації є обов'язковим. На цьому етапі засвоєння нових знань вона зазвичай використовує бесіду, в тому числі і так звану «Сократівську». 

        На заключних (підсумкових) уроках Коркуц Н.І. стимулює самостійну пізнавальну діяльність учнів шляхом використання   технології «Метод проектів». Метод проектування допомагає учневі бути не пасивним сприймачем готових знань, а суб'єктом навчання, який активно включається у спільну діяльність, відчуває себе рівноправним учасником діалогу, співтворцем. Відповідним чином організована робота збуджує розумову діяльність учнів, формує критичне і творче мислення, навчає аналізувати події та ситуації, прогнозувати їх розвиток, розв'язувати пізнавальні і життєві проблеми, заохочує до самостійного здобуття знань. Це саме той вид діяльності, який наочно демонструє практичне застосування набутих знань. Ступінь творчості учнів у цьому випадку дуже високий. Активно використовуються у позанавчальній роботі з учнями  творчі та проектно-орієнтовані проекти, у процесі роботи над якими готуються матеріали, орієнтовані на їхні соціальні запити та інтереси: програми, рекомендації, сценарії свят, вечорів  тощо. 

            Вдало вписуються у структуру уроку викладача і елементи так званих довгострокових проектів: дослідницьких та інформаційних, які Ніна Іванівна використовує у вигляді випереджувальних завдань, для створення проблемних ситуацій у ході вивчення нового матеріалу та як підсумок на етапі закріплення, систематизації і узагальнення знань. 

            Проблемне навчання викладач вважає одним із видів діяльності, який активізує самостійну роботу учнів, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових знань, розвиває творче мислення, здатність до самостійного вирішення поставленого завдання. Тому елементи такого навчання застосовуються на окремих етапах вивчення програмового матеріалу та на відповідних етапах уроку: постановка проблемного завдання на початку вивчення розділу (теми) та повернення до його вирішення на підсумкових уроках; формулювання проблемного питання на початку уроку  з подальшим його розв'язанням на підсумковому етапі. 

       Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Готуючи уроки з використанням комп'ютерних технологій, викладач ставить перед собою завдання підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні, творчі здібності учня, виховувати гармонійну особистість, готувати  молодь до життя у розвиненому інформаційному середовищі. Завдяки мультимедіа (презентацій, добору ілюстрацій, використання кіно- чи відеофрагментів) навіть сухий теоретичний матеріал оживає, стає цікавим, наочним. Особливо важливим вважає Ніна Іванівна саме такий підхід до навчання учнів середньої ланки, у яких відповідно до їхніх психолого-вікових особливостей ефективність засвоєння нового матеріалу певною мірою залежить від візуалізації отриманої інформації, а концентрування уваги на окремому предметі чи явищі нестійке чи швидкоплинне. До того ж у процесі засвоєння знань в учнів одночасно працюють різні види пам'яті. 

        Використання на уроках інноваційних методів навчання, які більш затратні в часовому вимірі, ніж традиційні, вимагає особливого підходу і до оцінювання знань учнів. Тому Коркуц Н.І. найчастіше у якості форм поточного оцінювання використовує тести, експрес-опитування, самооцінку. Введення самооцінки у педагогічний процес потребує достатньо тривалої професійної роботи викладача, проте досвід роботи   Ніни Іванівни дозволяє користуватися таким досить складним прийомом: учні не тільки виставляють собі оцінки в балах, але й проводять змістовний самооцінювальний аналіз своєї діяльності на уроці (етап рефлексії). З метою активізації самооцінювальної діяльності учнів викладач  застосовує прийоми «уявний мікрофон», «незакінчене речення» та (обов'язкова умова!) чітко сформульовані критерії оцінювання участі учня у кожному виді навчальної діяльності протягом уроку. 

        Коркуц Н.І. активно ділиться досвідом роботи з колегами: її виступи на засіданнях  Школи перспективного досвіду, якою вона керує протягом п’яти років, засіданнях методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму змістовні, практично спрямовані, а відкриті уроки  завжди  викликають подив і захоплення. 

       Цікавими були відкриті уроки: «Трагічні долі поетів «срібної доби» (урок-реквієм); «До слова серцем прислухайся…» (урок-гра «Що? Де? Коли?);  «Оноре де Бальзак. Життєвий і творчий шлях письменника» (урок-літературна вітальня);   Анна Ахматова  ««Я – голос свого покоління» (урок-презентація) та ін. 

        Ніна Іванівна  на достатньому рівні володіє комп'ютером, має сформовані навички створення навчальних презентацій, постійно користується ресурсами мережі Інтернет. Оволоділа інструментарієм інтерактивного та проблемного навчання, проектної технології самостійно, а також на курсах підвищення кваліфікації вчителів світової літератури при ЖОІППО (2015 рік), займаючись самоосвітою та беручи активну участь у роботі ліцейної методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму, на засіданнях якоїчасто  розглядаються подібніпитання. 

         Велику увагу Ніна Іванівна приділяє комплексному методичному забезпеченню своїх уроків. Створена викладачем матеріальна та науково-дидактична база дає можливість підвищувати рівень знань учнів через постійну активізацію їх розумової, пізнавальної діяльності, проводити індивідуальну і диференційовану роботу, використовуючи для цього різноманітний навчально-дидактичний матеріал.  

            Викладачем створені такі  методичні розробки: 

–Методична розробка на тему: «Використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури»; 

–Методична розробка на тему: «Технологія особистісно-орієнтованого навчання  як засіб формування соціально-активної творчої особистості»;  

–Методична розробка на тему: «Самостійна робота учнів як один із аспектів навчання»; 

–Методична розробка на тему: «Розвиток особистості шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках зарубіжної літератури»; 

–Методична розробка на тему: «Інноваційний підхід до викладання світової літератури»; 

–Методична розробка уроку на тему: «Я – голос свого покоління (за творчістю А.Ахматової)»; 

–Методична розробка уроку на тему: «Свіча горіла на столі, свіча горіла (урок-реквієм з теми «Срібна доба російської літератури»)»; 

–Інноваційний проект  на тему: «Технологія особистісно-орієнтоване навчання. Гуманістична педагогіка на уроках світової літератури»тощо. 

            Створений матеріал постійно поповнюється та оновлюється. 

          Велику увагу приділяє Коркуц Н.І. проведенню  предметних  тижнів, адже це сприяє розвитку інтелекту, творчої ініціативи та ділової активності учнів, підвищує інтерес до предмета. Зростає інтерес молоді до літератури як до мистецького явища та до зарубіжної літератури як до предмета,  як результат вищою стала  творча активність учнів.  Якісний показик успішності за останні три роки  становить  близько  40%. 

            Практичні навички, отримані на уроках Коркуц Н.І., переносяться на усі сфери життя учнів та забезпечують  їм  розширення зони як навчальної, так і соціальної компетентності. 

           Викладач займається дослідно-експериментальною роботою на тему: «Парк-памятка садово-паркового мистецтва ЮЛІНО», до якої також залучає учнів. 

       Як класний керівник велику роль у своїй роботі приділяє вихованню учнів. Допомагає кожному учню у самореалізації. При проведенні виховних заходів теж надає перевагу інноваціям. Для цього використовує різноманітні форми їх проведення: вікторину, круглий стіл, конференцію, годину спілкування та інші. Розробляє сценарії та бере участь у проведенні загальноліцейних  свят 

        Досвід викладача  Коркуц Ніни Іванівни  на тему: «Розвиток  особистості шляхом  впровадження   інноваційних педагогічних  технологій   на уроках  зарубіжної літератури» було розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів предметів суспільно–гуманітарного напряму і рекомендовано для поширення на уроках  предметів гуманітарного напряму. 

 

            «Застосування інноваційних технологій в процесі підготовки кваліфікованих робітників з професії: «Оператор комп`ютерного набору»»

 

викладача предметів

 професійно-теоретичної підготовки

Сіндікаєвої Олени Георгіївни

 

«Успіх приходить до того, хто любить те, що любить!»

     Сіндікаєва Олена Георгіївна в 1983 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Багатоканальний електрозв'язок».

          З 1998 року працює в Овруцькому професійному ліцеї викладачем предметів професійно – теоретичної підготовки. З 2010 року – майстром  виробничого навчання у групах учнів, які здобувають професію оператора комп`ютерного набору.

      У 2011 році за підсумками атестації Олені Георгіївні присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».

         Працюючи викладачем предеметів професійно – теоретичної підгтовки, Сіндікаєва О.Г. постійно удосконалює свій професійний і педагогічний рівні. На даний час працює над методичною проблемою: «Застосування інноваційних технологій в процесі підготовки кваліфікованих робітників з професії: «Оператор комп`ютерного набору»».

       Вважає, що в умовах становлення інформаційного суспільства навчальний процес розглядається  як засіб розвитку учнів. А головне завдання навчальних закладів полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, зацікавити учнів професійно та майстерно оволодівати обраною професією, пов'язавши це з розвитком їхнього творчого та критичного мислення.                                                  

        Під час підготовки операторів комп’ютерного набору  враховуються особливості цієї професії та майбутні умови праці, які чекають учнів на підприємствах.  Маючи перед собою такі важливі задачі і намагаючись розв’язати їх з максимально високим результатом, викладач вважає за  необхідність застосування в роботі інноваційних технологій навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер,       сприяє розвитку творчої особистості. Серед великого числі інновацій, що застосовуються у системі освіти, особливу увага приділяється таким технологіям, де викладач виступає не лише джерело навчальної інформації, а є організатором і координатором       творчого навчального процесу, спрямовує діяльність кожного учня у потрібне русло, враховуючи індивідуальні здібності кожного учня.

 Йдеться про те, що учень — головна фігура навчально-виховного процесу. Учня не вчать, а він вчиться завдяки тому, що бере активну участь у тих питаннях, які хоче вивчити, бере на себе відповідальність за процес і результат навчання. А завдання педагогічного працівника полягає в пошуку засобів, які можуть забезпечити для учня реалізацію його внутрішньої свободи і проявів ініціативи.

       Переваги уроків із використанням інноваційних технологій у тому, що :

зростає зацікавленість учнів;

наочність результативності навчання;

розвиваються комунікативні навички;

виникає  інтерес до предмета;

умови навчання наближаються до реальних  умов   виробництва;

виявляються особливості учнів;

активізується їх розумова діяльність;

стимулюється розширення світогляду.                                                                                                       

     Полягає у системному використанні на уроках елементів інноваційних технологій, методів і прийомів навчання, які сприяють, умінню самостійного вирішення задач та прийняття рішень, отриманню навиків роботи в команді. Крім того, вони забезпечують високу активність учнів на уроці, що сприяє підвищенню інтересу до навчання, і, як наслідок, зростанню рівня знань,умінь та навичок учнів. Реалізація принципу зв’язку теорії з практикою  сприяє розвитку інтелектуально-пізнавальної та творчої діяльності учнів. Одним із видів організації навчання, які дозволяють реалізувати ці підходи, є лабораторно-практичні роботи.           

Полягає у підвищенні ефективної організації взаємодії педагога і учнів під час використання інноваційних технологій.

Для цього викладач:

       використовує як індивідуальні методи навчання, так і навчання в малих групах;

       створює умови для самовизначення і самореалізації учнів у різних видах діяльності;

       веде цілеспрямовану роботу по підвищенню рівня знань, умінь та навичок.                                   

               На уроках Сіндікаєва О.Г. застосовує інтерактивні методи навчання та елементи модульного навчання, які дозволяють, не тільки забезпечити високий рівень професійних знань, а й сформувати в учнів навики комунікації, уміння приймати рішення, брати відповідальність на себе і працювати в команді. В результаті зросла самостійність та ініціативність учнів, підвищився рівень навичок спілкування, підвищився процент якості знань. Впровадження  інновацій у навчальний процес вимагає  систематичної роботи викладача над поповненням комплексно-методичного забезпечення уроків  і підвищенням рівня власної професійної компетентності,  але як сказав В.Сухомлинський: ”Найдосвідченіший педагог  ніколи не повинен спинятися на  досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається  відставання”.

           Сіндікаєва Олена Георгіївна має досвід щодо використання інтерактивних технологій на уроках професійно- теоретичної підготовки у групах учнів, які здобувають професію оператора комп`ютерного набору. У її роботі найкраще реалізувалися технології групового  навчання. Саме плануванню та організації таких уроків присвячена методична розробка «Використання інтерактивних методів навчання в підготовці спеціалістів інформаційного профілю», розробки інтерактивних уроків з окремих тем програм предметів професійно-теоретичної підготовки.

             Під час підготовки кваліфікованих робітників з професії: «Оператор комп`ютерного набору» дуже важливою є реалізація принципу зв’язку теорії з практикою, розвитку інтелектуально-пізнавальної та творчої діяльності учнів. Одним із видів організації навчання, які дозволяють реалізувати ці підходи є лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання. Крім того, такий вид робіт є обов’язковим і передбачений як державним стандартом ПТО з професії «Оператор комп’ютерного набору», так і навчальним планом.

При виконанні лабораторно-практичних робіт учні самостійно засвоюють навчальний матеріал та відпрацьовують операції з обробки інформації. У своїй діяльності Олена Георгіївна багато уваги приділяє розробці детальних інструкцій до виконання лабораторно-практичних робіт. Такий підхід дозволяє сформувати в учнів навички самостійної роботи та реалізувати творчий потенціал у вирішенні практичних задач.

   Досвід Сіндікаєвої О.Г. носить раціоналізаторський характер і показує, як інноваційні технології навчання покращують рівень професійної підготовки кваліфікованих робітників інформаційного профілю та готують учнів до вирішення конкретних життєвих ситуацій.

                  Головнимзавданням Олени Георгіївни є:

– Всебічно сприяти розвитку творчих здібностей  учнів.

– Виховувати позитивне відношення учнів до навчальноїдіяльності.

– Активно залучатиучнів та батьків до співпраці.

– Створювати умови для самовизначення і самореалізаціїучнів у різних видах діяльності.

– Вести цілеспрямовану роботу по підвищеннюрівнязнань, умінь та навичок.

На уроках викладач бере в співавтори самих учнів. Коли учні є співавторами років, то не існує проблем дисципліни чи байдужості. Тому намагається стимулювати своїх вихованців до розкутості, до віри, що сприяє виробленню в них умінняформувативласні думки, поєднувати все із своєю професією, вступати в дискусію, бути відкривачами нових ідей та планів.

Наочні роботи учнів  – результат роботи душі, серця, розуму майбутнього працівника. Викладач часто проводить уроки з використанням мультимедійних презентацій при подачі матеріалу. Відеопрезентація, створена в програмі MicrosoftPowerPoint, дозволяє перетворити будь-якийскладний для сприйняття матеріал в цікаве дійство.  Олена Георгіївна, використовуючи веб-квест у навчанні, підвищує мотивацію учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого.

   Основна перевага використання веб-квестів на уроках спеціальних дисциплін у групах операторів комп’ютерного набору – це те, що крім вдосконалення умінь і навичок роботи в мережі Інтернет, пошуку потрібної інформації, учні вдосконалюють також і навички роботи з певним програмним забезпеченням (MSPowerPoint, MSPublisher, MSExcel тощо).

        При підготовці і проведенні уроків викладач намагається із усієї методичної скарбниці використати саме те, що оптимально відповідає цілям та задачам даного конкретного уроку. Знаходять своє місце на уроках й ігрові форми роботи. В ході  засідання обласної  секції педагогічних працівників предметів і професій соціального та економічного напряму  викладач провела відкритий урок на тему: «Інтелектуальнагра 100%» з теми: «Обробкатекстовоїінформації» з предмета: «Технологіїкомп'ютерноїобробки інформації».

Сіндікаєва О.Г., застосовуючи на уроках комп'ютерні тести, кросворди, отримує за короткий час об'єктивну картину рівня засвоєння учнями матеріалу, що вивчається.При цьому є можливість виборурівняскладностізавдання для конкретного учня. Викладач при проведенні нестандартних уроків на етапі подачі нового матеріалу або при узагальненні отриманих знань використовує інформаційну підбірку Дайджест,яка містить короткі анотації та основні положення статей, в     яких стисло передається зміст найцікавіших аспектів теми. Цей метод може поєднуватиелементиелектроннихпрезентацій, метод проектів, використаннярефератів тощо. Для  учнів такі заходи цікаві, оскільки вони збагачуються новими знаннями, несподіваними інтерпретаціями фактів. Викладач провела   Дайджест на тему: «БезпечнийІнтернет». Сіндікаєва О.Г. намагається організовувати діяльність учнів групитак, щоб було цікаво: проводяться відкриті виховні заходи, учні беруть участь у спортивних змаганнях, вікторинах,  конкурсах на кращу газету до свят та інше.

  Велику увагу Олена Георгіївна приділяє комплексному методичному забезпеченню своїх уроків. Створена викладачем матеріальна та науково-дидактична база дає можливість підвищувати рівень знань учнів через постійну активізацію їх розумової, пізнавальної діяльності, проводити індивідуальну і диференційовану роботу, використовуючи для цього різноманітний навчально-дидактичний матеріал.

          Викладачем розроблені  опорні конспекти з предметів: «Комп׳ютерні системи та мережі», «Основи роботи в Інтернет»,  «Основи технічного редагування та оформлення тексту», збірник інструкційних карток з машинопису, збірник інструкційних карток для виконання ЛПР з предмета «Технології комп’ютерної обробки інформації», збірник опорних схем з предметів: «Основи роботи на ПК», «Технології комп`ютерної обробки інформації», робочі зошити з предметів: «Технології комп`ютерної обробки інформації», «Основи роботи на ПК», «Основи роботи в Інтернет»

                Створений матеріал постійно  поповнюється та оновлюється.

        Методична розробка відкритого  уроку на тему:«Інтелектуальна гра 100%» з теми: «Обробка текстової інформації» предмета: «Технології комп'ютерної обробки інформації» була надрукована  у  інформаційно-методичному бюлетені «Вісник»  НМК ПТО у Житомирській області за листопад 2015 року. Велику увагу приділяє Сіндікаєва О.Г. проведенню предметних тижнів, адже це сприяє розвитку інтелекту, творчої ініціативи та ділової активності учнів, підвищує інтерес до  предметів, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення якості знань.         

         Учні Сіндікаєвої О.Г. є успішними студентами та випускниками Харківської  УІПА  (Савченко І.В, Науменко О.С., Мельничук В.В).

Олена Георгіївна бере участь у роботі ліцейної та обласної секції педагогічних працівників професій і предметів соціально-економічного  напрямку.

         Викладач велику роль у своїй роботі приділяє вихованню учнів. Допомагає кожному учню у самореалізації. При проведенні виховних заходів теж надає перевагу інноваціям. Для цього використовує різноманітні форми їх проведення: вікторину, круглий стіл, конференцію, годину спілкування та інші. Розробляє сценарії та бере участь у проведенні загальноліцейних  свят.

 Рівні навчальних досягнень учнів у групах учнів  з професії «Оператор  комп’ютерного набору», в яких викладає Сіндікаєва О.Г., за останні 5 років становить:                  

        У  2010-2011 н.р. Сіндікаєва О.Г. була нагороджена дипломом  ІІ ступеня за участь в обласному етапі конкурсу  матеріалів, розроблених в ході  реалізації обласного проекту «Інформаційно-методичне забезпечення впровадження ДСПТО в навчальний процес» у номінації «Кращий методичний матеріал».

 Досвід викладача предметів професійно-теоретичної підготовки  Сіндікаєвої Олени Георгіївни на тему: «Застосування інноваційних технологій в         процесі підготовки кваліфікованих робітників з професії: «Оператор комп`ютерного набору»» було розглянуто на засіданні ліцейної методичної комісії педагогічних працівників предметів і професій соціально-економічного напряму і  рекомендовано для поширення на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки.

                                                                                                                                           «Щоб  бути  чудовим педагогом, потрібно

 любити те, що викладаєш,

і тих, кому викладаєш»                            

 В. Ключевський

         Бушуєва  Ніна  Леонідівна в 1959 році закінчила навчання в Куйбишевському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома.           

            У 1975 році закінчила повний курс Педагогічного  факультету Української Ордена Трудового Червоного Прапора  сільськогосподарської академії за спеціальністю «Агрономія», отримала кваліфікацію і звання викладача сільськогосподарських технікумів та шкіл з агрономічних   предметів.

           У 1959 році розпочала свою  трудову  діяльність  в училищі механізації  сільського господарства  №5 м. Овруча викладачем  спецдисциплін.

 Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання  «старший викладач».

            Працюючи  викладачем предметів професійно-теоретичної підготовки «Агротехнології», « Сільськогосподарські машини», постійно удосконалює свій  професійний і педагогічний рівні. Останнім часом працює над методичною проблемою

Вважає, що тільки  інтерактивне навчання,  як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, може  створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Саме тому Ніна Леонідівна навчальний процес будує за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.  У неї - це співнавчання, де й учень, і викладач є рівноправними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Таке навчання ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Її учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Розробку елементів інтерактивного навчання в українській школі можна знайти в працях В.Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70–80-х рр. (Є.Ільїна, В.Шаталова, С.Лисенкової та інших), до праць яких у своїй роботі часто звертається Бушуєва Н.Л.

            У своїй практиці Ніна Леонідівна часто  проводила нестандартні уроки:уроки - презентації теми, уроки-змагання,уроки захисту проектів,уроки-конференції , широко використовує активні  методи «Карусель», «Коло ідей», «Акваріум», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» та інтерактивні технології ведення дискусії.

У процесі навчання предметів і у виховній роботі іноді застосовує інформаційно – комунікаційні технології. Застосування комп’ютерів на уроках значно підвищує  інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей матеріал закріплюється міцніше. Комп׳ютер забезпечує і всебічний контроль за навчальним процесом. При використанні комп’ютера для контролю досягається і більша об’єктивність оцінки, оскільки відбувається одночасна перевірка знань усіх учнів. Залишаючись «наодинці» з  комп’ютером, учень, як правило, не відчуває ніяковості і намагається проявити максимум своїх знань.

            Сприятливі умови створюють комп’ютери і для організації учнями самостійної роботи на уроках. Учень може використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань.

            Бушуєва Н.Л. проводить відкриті уроки на ліцейному рівні:

 - відкритий урок  з предмета “Агротехнологія” на тему : «Інтенсивна  технологія  вирощування  кукурудзи»   (  березень 2014року);

-  відкритий урок з предмета «Сільськогосподарські машини на тему: «Плуги»  (лютий 2015року).

Досконале володіння викладачем методикою викладання предметів забезпечує надання кваліфікованої методичної допомоги молодим колегам ліцею.

          Велику увагу Ніна Леонідівна приділяє комплексному методичному забезпеченню своїх уроків. Створена викладачем матеріальна та дидактична база дає можливість підвищувати рівень знань учнів через постійну активізацію їх розумової, пізнавальної діяльності, проводити індивідуальну і диференційовану роботу, використовуючи для цього різноманітний навчально-дидактичний матеріал,  зацікавлює їх у вивченні матеріалу та покращує знання. Створений матеріал постійно поповнюється та оновлюється.

Викладачем створені презентації навчальних тем програми, методичні розробки та робочі зошити:

Презентація на тему: «Система точного землеробства при збиранні зернових зернобобових культур».

Презентація «Мінімалізація обробітку ґрунту».

Презентація «Багатофункціональні машини для обробітку ґрунту».

Презентація  на  тему: «Інтенсивні  технології  точного  землеробства збирання  зернових,  зернобобових,  круп’яних  культур та  насінників».

Презентація  на  тему: «Культиватори».

Презентація  на  тему: «Система  точного  землеробства».                       

Робочий  зошит  для  учнів  з предмету «Сільськогосподарські  машини»  з теми:   «Плуги. Плоскорізи».

Робочий  зошит  для  учнів  з предмету«Сільськогосподарські  машини»  з теми: «Ґрунтообробні  машини і агрегати».

Робочий  зошит  для  учнів  з предмету « Агротехнології» з  теми : «Інноваційні  технології  збирання  врожаю,  роздільне  та пряме  збирання зернових,  зернобобових,  круп’яних  культур та  насінників».

Методична  розробка  уроку на тему: “Плуги. Плоскорізи”.

Папки: «Сьогодні на уроці» з тем: «Ґрунтообробні  машини»,  « Машини  для сівби та  садіння сільськогосподарських  культур» тощо.

    Н.Л. Бушуєва – голова методичної комісії  педагогічних працівників механізації сільського господарства  та  автотранспорту Овруцького професійного  ліцею. На засіданнях методичної комісії виступає з доповідями, обмінюється досвідом, надає методичну допомогу колегам. Постійно бере участь у роботі засідань обласних методичних секцій механізації сільського господарства, на яких неодноразово презентувала методичні розробки своїх уроків.

     Велику увагу приділяє Бушуєва Н.Л. проведенню  предметних  тижнів, адже це сприяє розвитку інтелекту, творчої ініціативи та  активності учнів, підвищує інтерес до предметів.

В результаті цього підвищився інтерес до вивчення предметів, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у конкурсах фахової майстерності, зросла самостійність та ініціативність учнів, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення якості знань. Достатній та високий рівні навчальних досягнень учнів груп, в яких викладає Бушуєва Н.Л., при зрізі знань за останні 3 роки становить (в розрізі предметів):

-  «Агротехнологія» − від 60% до 70 %;

- «Сільськогосподарські машини» − від  70% до 80%.

           Учні одержують високі результати під час проведення контрольних робіт, беруть активну участь в ліцейних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності з професій «Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва», «Слюсар – ремонтник»,          « Водій  автотранспортних  засобів категорії «С»» на ліцейному та обласному рівні. 

            Як результат роботи викладача з обдарованими учнями – ІІ місце в обласному етапі конкурсу фахової майстерності з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» серед учнів ПТНЗ області посів учень Невмержицький А. у 2014 році.  ІІІ місце в обласному етапі конкурсу фахової майстерності з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «С»» серед учнів ПТНЗ області посів учень Пешко А. у 2015 році.

            За весь період роботи Ніна  Леонідівна  нагороджена орденом «Знак Пошани» 1981р., медаллю «Ветеран праці», Почесною Грамотою Міністерства  освіти України, у 2008 році – Подякою Управління  освіти і науки Житомирської облдержадміністрації як учасник обласного конкурсу на кращий кабінет ПТНЗ області в номінації «Кращий кабінет з предмета загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки», грамотою Управління освіти і науки за підготовку переможця II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 05.05.2010р., Грамотою Управління освіти і науки за багаторічну сумлінну працю в системі професійно-технічної освіти з нагоди 70-річчя від дня створення трудових резервів 06.10.2010р., дипломом третього ступеня за III місце в номінації «Кращий дидактичний матеріал» обласного конкурсу матеріалів, розроблених в ході реалізації обласного проекту «Інформаційно-методичне  забезпечення впровадження ДСПТО в навчальний процес ПТНЗ» за методичну  розробку робочого зошита з предмета «Сільськогосподарські  машини» 20.12.2010р.

      Ніна  Леонідівна, як класний  керівник,  велику роль у своїй роботі приділяє вихованню учнів. Вивчає рівень моральної зрілості,  інтереси кожного учня, ставлення до навчання, становище в колективі, стосунки з товаришами і батьками. Допомагає кожному учню у самореалізації. Багато уваги приділяє морально-естетичному вихованню своїх учнів, формуванню обов’язку, відповідальності, культури поведінки, формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру, таких як чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість. Вона  використовує різноманітні форми проведення виховних заходів: круглий стіл, конференцію, вікторину, годину спілкування, рольову гру, усний журнал, колективну творчу справу. Розробляє сценарії та бере участь у проведенні загальноліцейних  свят. Відкриті виховні заходи: «Хвала рукам, що пахнуть  хлібом»,  «Вам пісня і земне  спасибі, невтомні руки  трударів!», «Родинне  свято», «Низький уклін  вам, мамо!», «Я  знаю: мова  мамина  свята» заслуговують на увагу. 

            Невід’ємною частиною виховної роботи  є робота  з батьками. На кожні  батьківські  збори  Ніна Леонідівна також  готує з учнями для батьків  виховні заходи.   Також проводила збори з батьками у формі  круглого столу на такі теми: « Етика поведінки в побуті», «Культура мовлення і мовного  спілкування»,  «Традиції  сімейного  виховання», « Виховання в праці»тощо. 

   Досвід     викладача предметів «Агротехнології» та «Сільськогосподарські машини»  Бушуєвої  Ніни Леонідівни  на тему:  було розглянуто на засіданні методичної комісії  педагогічних працівників механізації сільського господарства та автотранспорту Овруцького професійного ліцею та рекомендовано для поширення на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки.
 

«Розвиток пізнавального інтересу, формування навиків самостійного здобуття знань в  учнів на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки»

 

викладача предметів професійно

– теоретичної підготовки ,

спеціаліста першої категорії

 Степанчук Антоніни Миколаївни

 

Педагогічне кредо:

 

                                               Щоб відкрити перед учнями іскорку знань,

учителю треба ввібрати море світла

ні на хвилю не відходячи від променів

вічно сяючого сонця знань людської мудрості

В.Сухомлинський

    Степанчук Антоніна Миколаївна у 2007 році закінчила Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки, викладача економіки.  Працює в Овруцькому професійному ліцеї  на посаді викладача предметів професійно-теоретичної підготовки із  2004 року.

     У 2011 році за підсумками атестації  викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

     Працюючи викладачем основ галузевої економіки і підприємництва, основ економіки, економіки підприємства, діловодства, діловодства та управлінської діяльності, Антоніна Миколаївна постійно вдосконалює свій професійний і педагогічний рівні.Останнім часом працює над методичною проблемою «Розвиток пізнавального інтересу, формування навиків самостійного здобуття знань в учнів на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки».

    “Прагнення до знань, - відзначав В. Сухомлинський, - живиться тисячами невсипущих, невтомних корінців нелегкої, але радісної, привабливої, жаданої для дитини праці”. Дати кожній дитині щастя – ось у чому вбачав свою місію педагог і вчений В.Сухомлинський. Адже дитина, на думку Антоніни Миколаївни, не може бути щасливою, якщо їй  нецікаво, погано, нудно, якщо вона не відчуває себе достатньо здібною, щоб оволодіти  наукою. Тому, щоб зробити дитину щасливою, педагог, перш за все повинен допомогти їй вчитися, відчути “смак” успіху, навчити дітей працювати, думати, спостерігати, усвідомлювати, що таке розумова праця.

Переді мною очі – парами –
Допитливі, розгублені, сумні.
Є затуманені і є захмарені,

а ці всміхаються мені.
Знайти б оте чарівне слово,
Щоб ним серця заполонить.
Що не кажіть, але для цього

На світі варто жить!
                                                   Т.Синьоока

 Любить цитувати часто  ці слова Антоніна Миколаївна. У своїй викладацькій діяльності вона давно усвідомила, що викладання основ галузевої економіки і підприємництва в ліцеї сьогодні вимагає від викладача творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів наочного матеріалу, а також перенесення акценту викладання на цілеспрямоване навчання, тобто на визначення структури і змісту навально – пізнавальної діяльності учня.

Монологічні підходи у висвітлені економічного матеріалу, на думку  викладача, уже не стимулюють учнів до активного сприйняття понятійного апарату, не розвивають мислення та уяву, не прищеплюють навички роботи з додатковою літературою.

Сьогоднішнім учням потрібен зовсім інший темп викладання: потрібні ділові і рольові ігри, проблемні групи, різні активні форми навчання, які вже давно успішно застосовуються в багатьох країнах світу. Ці завдання, вважає Антоніна Миколаївна, повною мірою вирішують активні форми і методи навчання, які мають ряд переваг серед інших методів.  Викладач основ галузевої економіки і підприємництва основнумету своєї роботи з учнями повинен вбачати в тому, щоб не тільки ознайомити їх з основами теорії  економічних явищ, а й розвивати  критичне мислення, вміння спілкуватися, брати участь у суспільному житті. Активна модель навчання для неї передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну діяльність i самостійність учнів. Учень виступає суб'єктом навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем та іншими учнями. Такий спосіб навчання забезпечує сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу на відтворювальному i частково перетворювальному piвнях, що забезпечується  в пpoцeci виконання ними пізнавальних завдань відповідного типу: «Доведітъ...», «Дайте визначення...», «Розв’яжіть…», «Проаналізуйте…», «Наз­віть...», «Пояснітъ...», «Обгрунтуйте...»,   «Порівняйте...». 

          Важливим для викладача є те, що при використанні подібних завдань помітно, як в учнів виробляється певне ставлення до процесу пізнання. Учні переживають пізнання як позитивне явище,  якщо забезпечуються задоволенням їхні пізнавальні потреби й розвивається субособистість: «Я — знавець». Внаслідок цього учні прагнуть до нових знань i сприймають пізнавальну діяльність як спосіб самореалізації, розвивається їх пошукова активність. Розвиток пошукової активності як якості особистості дуже важливий, оскільки сприяє адаптації людини до життя, допомагає ефективно долати труднощі.

          На підсумкових уроках Антоніна Миколаївна у своїй роботі   використовує «метод проектів», адже цей метод допомагає учневі бути не пасивним реципієнтом готових знань, а суб’єктом навчання, який активно включається у спільну діяльність, відчуває себе рівноправним учасником діалогу, співтворцем. Це саме той вид діяльності, який наочно демонструє практичне застосування набутих знань.

          Одним із важливих видів діяльності вважає викладач  також проблемне навчання, яке активізує самостійну роботу учнів, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових знань, розвиває творче мислення, здатність до самостійного вирішення поставленого завдання. Тому елементи такого  навчання  використовує на окремих етапах вивчення навчального матеріалу та на відповідних етапах уроків: постановка проблемного завдання на початку вивчення розділу та повернення до його вирішення на підсумкових уроках; формулювання проблемного питання на початку уроку з  подальшим його розв’язанням на підсумковому етапі.

 Крім того, викладач впроваджує в процес професійно-теоретичного навчання  і інші педагогічні технології :

1. технологію  групової навчальної діяльності;   

2. нові  інформаційні  технології навчання;

3. технологію формування творчої особистості;

4. технологію навчання як дослідження.

         Слід зазначити, що з початку використання викладачем вищезгаданих  технологій  відбулись якісні зміни в рівні здобуття учнями професійних знань та навичок, зросла зацікавленість учнів до професії.  Їх застосування у процесі теоретичного навчання максимально забезпечує не лише засвоєння матеріалу учнями, але й сприяє розвитку пізнавального інтересу, формуванню навиків самостійного здобуття знань учнів на уроках основ галузевої економіки і підприємництва та економіки, інтелектуальному розвитку особистості, її самостійності, гуманності у ставленні до інших учнів, озброює уміннями відповідально діяти в життєвих ситуаціях.

        Антоніна Миколаївна проводить часто  такі нестандартні уроки: урок-семінар, урок-конференція, урок-гра, урок-змагання, урок-консультація, урок-діалог, урок-аукціон, урок-“суд”, бінарні чи комп’ютерні уроки. Викладач розвиває особистість учня, дає змогу випробовувати свої сили, знання, стимулює постійне прагнення до самоствердження в колективі. Помічає, як учні з радістю виконують їх, особливо, коли почувають себе його повноцінними партнерами. Таким чином урок  набуває жвавості.

         Учні одержують високі результати під час проведення контрольних робіт, беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах фахової майстерності, проектах, вирізняються загальним рівнем мислення та ерудиції. Викладач проводить додаткову роботу із невстигаючими учнями та дітьми із числа обдарованої молоді в позанавчальний час.

         Достатній та високий рівні навчальних досягнень знань учнів груп, в яких викладає Степанчук А.М., при зрізі знань за останні 3 роки становить (в розрізі предметів):

«Основи галузевої економіки і підприємництва»  від  71% до  80%;

«Економіка підприємництва»  від 77% до 80%;

– «Діловодство» – від 73% до 80%;

– «Діловодство і управлінська документація» – від 80% до 83%.

         Антоніна Миколаївна творча людина, голова ліцейної методичної комісії педагогічних працівників предметів і професій соціально-економічного  напряму. Бере активну участь у організації та проведенні тижнів професій соціально-економічного  напряму.  У міжатестаційний період проводила відкриті уроки з основ галузевої економіки і підприємництва  не тільки на ліцейному, але й на обласному рівні з таких тем:

«Грошова система України» (23.03.2011);

«Податково-бюджетна політика. Державний бюджет та державний борг» (17.02.2013);

«Виробнича діяльність підприємницьких структур» (29.10.2015).

      Разом із викладачем Сіндікаєвою О.Г. належить до однієї із дослідницьких експериментальних груп  педагогічних працівників  ліцею, які займаються дослідно-експериментальною роботою. Вони працюють над темою:“ Системний підхід до модернізації навчального процесу  шляхом упровадження ІКТ на уроках предметів соціально-економічного напряму” .  

         Велику увагу Степанчук А.М. приділяє комплексному методичному забезпеченню своїх уроків теоретичного навчання. Створена викладачем матеріальна та методична база дає можливість підвищувати рівень професійних умінь та навичок учнів через постійну активізацію їх розумової, пізнавальної діяльності, проводити диференційовану роботу, використовуючи для цього різноманітний дидактичний матеріал. Викладачем створено ряд методичних розробок, робочих зошитів, опорних конспектів для учня:

 Методичну розробку робочого зошита для контролю знань учнів з основ галузевої економіки і підприємництва.

Методичну розробку «Азбука економіки».

– Робочий зошит: структурно-логічні схеми- конспекти дл учня з основ галузевої економіки і підприємництва.

Методичну розробку «Інформаційні схеми».

Опорні конспекти уроків з предметів: «Основи галузевої економіки», «Основи економіки».

Методичну розробку «Історія виникнення економічної науки» з основ галузевої економіки тощо.

            Створений матеріал постійно поповнюється та оновлюється.

         Викладач має власні друковані статті на міському рівні, а також в інформаційно-видавничому бюлетені «Вісник» НМК ПТО у Житомирській області за листопад № 11 (139) 2015р.: методична розробка  уроку з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»на тему: «Виробнича діяльність підприємницьких структур».

         Антоніна Миколаївна бере активну участь у роботі не тільки ліцейної, а й обласної методичної секції педпрацівників професій і предметів соціального та економічного напряму. Виступає з доповідями, обмінюється досвідом, надає методичну допомогу.

      Як класний керівник у своїй роботі велику увагу приділяє вихованню учнів. Допомагає кожному вихованцю у самореалізації. При проведенні виховних заходів теж надає перевагу інноваціям. Для цього використовує різноманітні форми їх проведення: вікторину, круглий стіл, конференцію, годину спілкування та інші, проводить відкриті виховні заходи.

         У міжатестаційний період була нагороджена дипломом Управління освіти і науки облдержадміністрації за ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу «Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» за роботу «Енциклопедія робітничих професій»  (2012р.)

         Досвід викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Степанчук Антоніни Миколаївни на тему:«Розвиток пізнавального інтересу, формування навиків самостійного здобуття знань в учнів на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки»було розглянуто на засіданні методичної комісії педагогічних працівників предметів і професій соціально-економічного напряму Овруцького професійного ліцею і рекомендовано для поширення на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки.

                                                                             викладача предметів професійно– теоретичної підготовки ,

спеціаліста вищої категорії,

старшого викладача

Меліхова Леоніда Анатолійовича

Педагогічне кредо:

«Треба любити те, що робиш, і йти вперед крок за кроком»

Меліхов Леонід Анатолійович у 1987 році закінчив Мозирський державний педагогічний інститут за спеціальністю викладач-майстер виробничого навчання і технічних дисциплін, працює в Овруцькому професійному ліцеї із 1979 року.

            У 2011 році за підсумками атестації  викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання  «старший викладач».

            Працюючи викладачем   предметів професійно-теоретичної підготовки у групах учнів, які здобувають професію «7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», Меліхов Л.А. постійно удосконалює свій професійний і педагогічний рівні. Останнім часом працює над методичною проблемою

     Сучасний світ – це оточення, соціальне середовище, в якому живе людина і яке безпосередньо впливає на формування особистості, звужуючись та розширюючись постійно від кола людини до навчального закладу, від навчального закладу до роботи, від міста до країни, часткою якої є її громадянин, а далі – до планетарного осмислення себе в космічному просторі.

   Саме томунавчальний заклад, вважає Леонід Анатолійович, як живий організм, постійно міняючись, повинен стати тим творчим середовищем різних рівнів і напрямів, завдання якого – дати людині можливість знайти себе в цьому складному світі

    Навчання – один із найважливіших періодів соціального становлення особистості. Пережитий саме в цей час успіх може суттєво вплинути на подальшу долю учня, стати свого роду пусковим механізмом подальшого руху особистості, особливо якщо це стосується навчання.
            “Прагнення до знань, - відзначав В. Сухомлинський, - живиться тисячами невсипущих, невтомних корінців нелегкої, але радісної, привабливої, жаданої для дитини праці”. Дати кожній дитині щастя – ось у чому вбачав свою місію педагог і вчений В.Сухомлинський. Але дитина не може бути щасливою, якщо їй  нецікаво, погано, нудно, якщо вона не відчуває себе достатньо здібною, щоб оволодіти  наукою. Тому, щоб зробити дитину щасливою, педагог, перш за все повинен допомогти їй вчитися, відчути “смак” успіху, навчити дітей працювати, думати, спостерігати, усвідомлювати, що таке розумова праця. “Успіх у навчанні, - зазначав

 В.Сухомлинський, - єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися”. Викладач завжди у пошуку нових форм і методів викладання свого предмета. Так, і Меліхов Л.А.,  запроваджуючи інноваційні педагогічні технології, - завжди у пошуку кращих підходів у викладанні.

 Викладач впроваджує в процес професійно-теоретичного навчання такі педагогічні технології :

1     технологію  групової навчальної діяльності;

2     технологію проблемного навчання;  

3     технологію інтерактивного навчання;

4     інформаційні  технології навчання ;

5    особистісно орієнтовану технологію  навчання.

            Леонід Анатолійович проводить частіше  такі нестандартні уроки – як урок-семінар, урок-лекція, урок-конференція, урок-гра (ділова чи рольова),  рідше – урок-змагання, урок-консультація, урок-діалог, урок-аукціон, урок-“суд”, бінарні чи комп’ютерні уроки.

            Викладач розвиває особистість учня, дає змогу випробовувати свої сили, знання, стимулює постійне прагнення до самоствердження в колективі. Помічає, як учні з радістю виконують їх, особливо коли почувають себе його повноцінними партнерами. Таким чином урок  набуває жвавості.

            Це можна прослідкувати у наявній методичній розробці уроку професійно-теоретичної підготовки на тему «Вітрові електроустановки » та ін. (розробка додається).

Використання, наприклад, інтерактивних технологій Меліховим Л.А. у процесі теоретичного навчання максимально забезпечує не лише засвоєння матеріалу учнями, але й сприяє інтелектуальному розвитку особистості, її самостійності, гуманності у ставленні до інших учнів, озброює уміннями відповідально діяти в життєвих ситуаціях, професійними навичками.Слід зазначити, що з початку використання ним інтерактивних технологій відбулись якісні зміни в рівні здобуття учнями професійних знань та навичок, зросла зацікавленість учнів до професії.

            Наприклад, також технологія групової навчальної діяльності, має свої значні переваги: у групах учні залучаються до колективної творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу праці між членами групи; здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль.     Достатній та високий рівні навчальних досягнень учнів груп, в яких викладає Меліхов Л.А., при зрізі знань за останні 3 роки становить ( в розрізі предметів):

- «Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування» - від 50% до 77%;

- «Спецтехнології» - від 77% до 80%.

           Леонід Анатолійович - творча людина, голова ліцейної методичної комісії предметів і професій енергетичного напряму. Бере активну участь у організації та проведенні тижнів професій енергетичного напряму. Проводить відкриті уроки теоретичного навчання. При цьому використовує активні методи навчання, адже, на думку Леоніда Анатолійовича, саме інтерактивні підходи сприяють кращому формуванню  знань, умінь та навичок учнів.

            На його погляд, дані методи роблять навчально-теоретичний процес цікавим, пізнавальним, професійно спрямованим та особистісно значущим.

      Велику увагу Леонід Анатолійович приділяє комплексному методичному забезпеченню своїх уроків теоретичного навчання. Створена викладачем матеріальна та методична база дає можливість підвищувати рівень професійних умінь та навичок учнів через постійну активізацію їх розумової, пізнавальної діяльності, проводити диференційовану роботу, використовуючи для цього різноманітний дидактичний матеріал. Викладачем створено ряд методичних розробок, інструкційно-технологічні картки тощо. В результаті підвищився інтерес до професійно-теоретичного навчання, збільшилась кількість учнів, що бажають взяти участь у конкурсах фахової майстерності на рівні ліцею та області.

        Меліхов Л.А. бере участь у роботі обласної методичної секції педпрацівників металообробних та енергетичних професій. Виступає з доповідями, обмінюється досвідом, надає методичну допомогу.

     Як класний керівник, Меліхов Л.А. у своїй роботі приділяє значну увагу  вихованню учнів, особливо національно - патріотичному вихованню, залучає вихованців до участі у патріотичному клубі «Пошук», одним із керівників якого є сам.

     2015 р. Меліхов Л.А. був нагороджений козацьким орденом II ступеня - за особистий внесок у розвиток духовності молодого покоління, за пропагування християнської моралі, український патріотизм; грамотами Коростенської районної державної адміністрації – за вагомий особистий внесок у проведення пошуку та перепоховання полеглих захисників Вітчизни військово-патріотичного клубу «ПОШУК» (20.09.2011р., 08.05.2015р.) тощо. 

Досвід викладача професійно-теоретичної підготовки Меліхова Леоніда Анатолійовича на тему:було розглянуто на засіданні методичної комісії педагогічних працівників предметів і професій енергетичного напряму  Овруцького професійного ліцею і рекомендовано для поширення на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки.