Методична робота

      Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 р. №613 професійно-технічне училище №35 м. Овруч реорганізовано в ОВРУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ. 

      Діяльність педагогічного колективу Овруцького професійного ліцею спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», наказів Міністерства освіти і науки України, обласного управління облдержадміністрації та рекомендацій Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області. Методична робота в ліцеї організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, спрямована на формування професійної компетентності педагогічних працівників, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вивчення та впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Педагогічний колектив ОПЛ працює над єдиною методичною проблемою: «Підвищення якості  інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних технологій» та виконанням таких завдань: 

        – організаційно-методичного забезпечення розвитку ліцею; 

– удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів; 

– розвитку професійних компетентностей та професійної майстерності педагогічних працівників; 

       – інформаційного забезпечення педагогічних працівників; 

– методичної допомоги у розвитку педагогічної творчості, впровадженні передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних та виробничих технологій в навчально- виховний і навчально-виробничий процес; 

– створення КМЗ предметів і професій, розробка  комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, наочних засобів навчання; 

       – підготовкою до атестації педагогічних працівників.

 

Методична рада ліцею: 

Голова методичної ради: директор Степанчук М.С.; 

Члени методичної ради ліцею

Гурінчук С.В. – заступник директора з НВР; 

Нестеренко М.М.– заступник директора з ВР; 

Пешко Т.В.– методист; 

Осадчук Л.З. – старший майстер; 

Шевчук Л.В.– голова  методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму; 

Степанчук А.М.– голова методичної комісії педпрацівників предметів та професій соціально-економічного напряму; 

Овдєйчук І.І. – голова методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій; 

Бушуєва Н.Л. – голова методичної комісії  педпрацівників механізації  сільського господарства та автотранспорту; 

Меліхов Л.А. –  голова методичної комісії  викладачів та майстрів предметів та професій енергетичного напряму; 

Першин М.О. – голова методичної комісії   викладачів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни».

 

Методичні комісії ліцею 

1. Методкомісія  педпрацівників механізації  сільського господарства та автотранспорту: 

Бушуєва  Н. Л.– голова методкомісії. Члени:  Степанчук М.С., Пешко Ю.В., Шадура О.М., Кураченко Ф.Ф., Осадчук Л.З.,  Шатило К.А., Назарчук В.П., Гуз В.В.

2. Методкомісія  викладачів та майстрів предметів та професій енергетичного напряму: Меліхов Л.А.– голова методкомісії. Члени: Осадчук Л.З.,  Шмуйло С.О., Рафальський М. П., Сарнавський І.І., Старовойт В.Я., Богдан М.В., Шваб Ю.І., Рибинський Д.В.

3.  Методкомісія  викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму:  

Шевчук Л.В. – голова методкомісії. Члени: Пешко Т.В., Коркуц  Н. І., Білоусенко В.І., Козубенко Ю.С., Бондарчук Н.В., Мішина Т.В., Круглян О.В., Дзизенко М.Ю.

4. Методкомісія  викладачів предметів та професій соціально-економічного напряму: 

Степанчук А.М. –  голова методкомісії. Члени: Сіндікаєва О.Г., Ричкова О.А., Нагорна І.В., Левицька М.М.

5.  Методкомісія  викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій:

Овдєйчук І.І. – голова методкомісії. Члени:  Гурінчук С.В., Існюк Г.М.,  Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М., Козубенко Ю.С.

 

          6.  Методкомісія  викладачів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»:

        Першин М. О. – голова методкомісії. Члени: Івашко Ю.Ф., Існюк С.В. 

7. Методкомісія класних керівників, вихователів, бібліотекарів та соціально-психологічної служби:  

Існюк Г.М. –  голова методкомісії. Члени: Нестеренко М.М., Невмержицька Н.Г., Мошківська Г.А., Пешко Ю.В., Бондарчук Н.В., Існюк Г.В., Шевчук  Л.В., Овдєйчук І.І.,  Мішина Т.В., Степанчук А.М.,  Меліхов Л.А.,  Баранівська С.В., Хомяк Ю.С., Козубенко Ю.С., Махова Ю.М.

 

Основними напрямами методичної  роботи  ОПЛ у 2017-2018 навчальному році були такі: 

1)  аналіз стану викладання; 

2) створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності; 

3)  проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; 

4)  залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи; 

5)  апробація та введення нових освітніх технологій і систем; 

6)  створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів; 

7) координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. 

Детальніше: 

 

                     У 2017-2018 н. р. у навчальному закладі діяли 7 методичних комісій:

1. Педагогічних працівників механізації сільського господарства та автотранспорту.

2. Педагогічних працівників енергетичних професій.

3. Викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму.

4. Викладачів професій та предметів соціально-економічного напрямку.

5. Викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій.

6. Фізичної культури та предмета „Захист Вітчизни”.

7. Класних керівників, вихователів, бібліотекарів.

      

Членами ліцейних методичних комісій впродовж 2017-2018 навчального року були проведені засідання у формі круглих столів:

 

1. Круглий стіл на тему: «Національно-патріотичне виховання як важливий чинник формування соціокультурних орієнтацій молоді» – 12.12. 2017р. (педагогічні працівники методкомісії класних керівників).

 

2. Круглий стіл на тему: «Новітні технології навчання на уроках предметів та професій соціально-економічного напряму» – 13.12.2017р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

3. Круглий стіл на тему: «Організація виховного процесу у 2017-2018 н.р.» – 31.08.2017р. (педагогічні працівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

4. Круглий стіл на тему: «Вивчення предметів суспільно-гуманітарного напряму – передумова розвитку високоосвіченої, всебічно розвинутої особистості» – 28.09.2017р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

5. Круглий стіл на тему: «Впровадження педагогічних технологій викладачами методичної комісії» –15.05.18. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

6. Круглий стіл на тему: «Зміна функції педагога у створенні інноваційного креативного середовища» – 27.11.2017р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій енергетичного напряму).

 

7. Круглий стіл на тему: «Впровадження новітніх педагогічних та виробничих технологій – крок до якісного навчання сучасних здібних висококваліфікованих робітників XXI століття» – 29.05.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій енергетичного напряму).

 

8. Круглий стіл на тему: «Формування освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей» –01. 03.2018р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

9. Круглий стіл на тему: «Використання тренажерів та багатокомплексного гімнастичного обладнання в навчально-виховному процесі» – 22.03.2017р. (педагогічні працівники методкомісії викладачів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни»;

 

- інші методичні заходи:

 

1. Аукціон думок на тему: «Основні напрямки виховної роботи на 2017-2018 н.р.» – 21.09.2017р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

2.Аукціон ідей на тему: «Методика використання програмних педагогічних засобів та Інтернет-ресурсу при вивченні предметів соціально-економічного напряму» – 12.10.2017р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

3. Проблемний стіл на тему: «Створення безпечного психолого-педагогічного середовища як одна з основних проблем виховної роботи» – 16.11.2017р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

4. Методична конференція на тему: «Організація роботи викладачів-членів м/к на 2017-2018н.р.» – 31.08.2017р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

5.Скринька ідей на тему: «Впровадження інноваційних технологій навчання при вивченні предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 27.10.2017р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

6. Дискусійний клуб на тему: «Шляхи підвищення якості знань учнів та розвиток інтересу до навчання при вивченні предметів соціально-економічного напряму» – 02.11.2017р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

7.Педагогічна майстерня на тему: «Уроки: різновиди, особливості, цікавинки» – 26.10.2017р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

 

8.Пошук нових ідей на тему: «Робота педагогічного працівника в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки, перспективи» – 04.11.2017р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

 

9.Творча лабораторія на тему: «Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду з питань виховання» –18. 01.2018р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

10.Відкритий діалог на тему: «Спрямування виховного впливу сім`ї на профілактику соціальної поведінки» – 19.04.2018р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

11.Конференція на тему: «Формування здоров`язберігаючої компетентності учнів» -17. 05. 2018р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

12.Коло ідей на тему: «Підведення підсумків роботи методичної комісії та плани на новий навчальний рік» - 21.06.2018р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

13. Коло ідей на тему: «Шляхи формування знань, умінь та навичок учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 25.01.2018р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

14. Групова консультація з обміну досвідом 26.04.2018р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

15. Банк ідей на тему: «Прийоми та методи активізації пізнавальної діяльності на уроках природничо-математичних дисциплін» – 03.01.18. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

16. Палітра педагогічного досвіду на тему: «Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості учня» – 06.02.18 р. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

17. Заняття-панорама на тему: «Активні методи навчання» – 24.04.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій енергетичного напряму).

 

18. Методичний діалог на тему: «Моніторинг професійного і творчого рівня педагога та його вплив на розвиток особистості учня та якість навчання» – 18.01.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

19. Педагогічний діалог на тему: «Використання дебатних технологій на уроках предметів соціально-економічного напряму як засобу критичного мислення» – 06.02.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

20. Практикум майстер-клас на тему: «Інтегрований урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення» – 02.05.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

21. Відеолекторій на тему: «Вимоги до структури та оформлення навчально-методичних матеріалів» –22.12.2017р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму);

 

- семінари:

 

1.Проблемний семінар на тему: «Проблемне навчання, особливості його впровадження на уроках виробничого і теоретичного навчання» – 28.09.2017р. (голова м/к Меліхов Л.А. та члени методкомісії педагогічних працівників предметів та професій енергетичного напряму).

 

2. Семінар  на тему: 2.«Впровадження нетрадиційних форм навчання як запорука у вихованні та навчанні висококваліфікованих робітників» – 28.03.2018р. (голова м/к Меліхов Л.А. та члени методкомісії педагогічних працівників предметів та професій енергетичного напряму).

 

3. Семінар з обміну досвідом на тему: «Використання та впровадження ІКТ при викладанні предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 27.05.2018р. (голова м/к Шевчук Л.В. та члени методкомісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

4.Семінар-практикум на тему: «Профілактика і попередження асоціальної поведінки учнів» – 15. 02.2018р. (голова м/к Бондарчук Н.В. та члени методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

5. Семінар-практикум на тему: «Психолого-педагогічна компетенція класного керівника» – 15.03.2018р. (голова м/к Бондарчук Н.В. та члени методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

Проведені такі відкриті уроки:

 

1. Відкритий бінарний урок математики і виробничого навчання на тему: «Поняття про статистику та її методи. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення» (викладач математики Гурінчук С.В., майстри виробничого навчання

 

Ричкова О.А., Нагорна І.В., 15.03.18.).

 

2. Відкритий урок української мови на тему: «Просте ускладнене речення» (Мішина Т.В., 30.10.2017).

 

3. Відкритий урок англійської мови на тему: «Українська кухня» (Білоусенко В.І.,22.01.18р.).

 

4. Відкритий урок фізичного виховання на тему: «Гімнастика, спорт. Ігри (баскетбол)»

 

(Першин М.О., 15.03.2018р.).

 

5. Відкритий урок фізичного виховання на тему: «Волейбол» (Івашко Ю.Ф., 15. 03.2018.).

 

6. Відкритий урок правознавства на тему: «Моє право на працю» (Самчук Ю.О., 06.12.2017.).

 

         Із педагогічними працівниками навчального закладу проведені педчитання у нетрадиційній формі:

 

1. Педчитання-заняття з елементами тренінгу для педагогів з профілактики емоційного вигорання «Шлях до себе» –   4.01.2018р. (соціальний педагог, педпрацівники ОПЛ).

 

2. Педчитання-поради психолога на допомогу викладачам ліцею – 04.01.2018р. (практичний психолог, педпрацівники ОПЛ).

 

3. Педчитання-презентація на тему: «Маю досвід у роботі, хочу поділитися» – 10.01.2018р. (методист, педпрацівники ОПЛ).

 

         Учні навчального закладу брали активну участь в ліцейних етапах конкурсів:

 

- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика:

 

-  за програмою 10 кл.: Шевчук М.О.(24 гр.), Савченко Н.О.(24 гр.), Барановський Є.М. (23 гр.), Бабенко О.В. (23 гр.), Коневський В.В. (23 гр.), Фрусевич М.М. (23 гр.), Рудницький В.В. (23 гр.);

 

- за програмою 11 класу: Сілівончик І.В.(33 гр.), Бурмич І.В. (33 гр.), Голуб В.І. (33 гр.), Данилюк О.М. (33 гр), Залізко Т.В. (34 гр.), Кобилинський В.О.(34 гр.), Москвіна В.О. (34 гр.), Конотоп В.О. (34 гр.), Грабівська М.О. (34 гр.), Лазаренко П.П. (32 гр.).

 

В обласному етапі згаданого конкурсу Сілівончик І.В. .(33 гр.) посів ІІІ місце (підготувала викладач Шевчук Л.В.).

 

      У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, взяли участь в ліцейному етапі:

 

- у номінації «Історія і державотворення»: Лазаренко П.П. (32 гр.), Мороз В.В. (31 гр.), Воробей В.І. (31 гр.), Залізко Т.В. (34 гр.), Дєдух М.А. (34 гр.), Кобилинський В.В. (34 гр.). Конотоп В.О. (34 гр.)., Карасенко Є.Г. (32 гр.). – І місце;

 

- у номінації „Література”:  

 

Шевчук М.О. (24 гр.), Тараненко Д.О. (24 гр.), Фрусевич М.М. (23 гр.), Сарнавський М.М. (23 гр.), Барановський Є.М. (23 гр.), Коневський В.В.(23 гр.), Мойсієнко Р.В. (22 гр.), Турбал О.М. (34 гр.), Конотоп В.О. (34 гр.), Драгомищенко М.О. (34 гр.). – І місце.

 

- на обласному рівні:

 

- у номінації «Література»: Драгомищенко М.О. (34 гр.) з поезією збірки «Моя рідна країна - Україна» посів призове місце (підготувала викладач Круглян О.В.).

 

- у номінації «Історія і державотворення»: брав участь Карасенко Є.Г. (32 гр.). із дослідницькою роботою «Апостол української державності», призового місця не посів.

 

         У V Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді Шевчук М.О.(24 гр.) посіла І місце в обласному етапі та ІІІ місце на всеукраїнському рівні (підготувала викладач Мішина Т.В.).  

 

        У обласному етапі олімпіади із захисту Вітчизни Хом׳як В׳ячеслав Миколайович (23 гр.) посів ІІ місце (підготував викладач Існюк С.В.).

 

У обласному етапі олімпіади з інформаційних технологій Москвіна Вікторія посіла ІІ місце (підготувала викладач Левицька М.М.).

 

Також у обласному конкурсі «Житомирщина – моя мала Батьківщина» Москвіна Вікторія посіла ІІІ місце (підготувала викладач Степанчук А.М.).

 

         Педпрацівниками навчального закладу здійснювалась інформаційно-видавнича діяльність: підготовлено   ряд методичних розробок:

 

1. Методична розробка на тему: «Використання групових методів навчання для розвитку творчої активності учнів» (Довженко Л.Є.).

 

2. Методична розробка на тему: «Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках математики»       (Гурінчук С.В.).

 

3.Методична розробка на тему: «Інноваційний підхід до викладання географії»

 

(Козубенко Ю.С.).

 

4. Збірник дидактичних матеріалів із загальної біології до розділу: «Історичний розвиток органічного світу» (Овчиннікова Н.М.).

 

5. Збірка професійно-спрямованих завдань зі стереометрії для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (Гурінчук С.В.).

 

6. Методична розробка на тему: «Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку»     (Пешко Т.В.).

 

7. Методична розробка уроку німецької мови з використанням практичних методів навчання на тему: «Робота і професії» (Пешко Т.В.).

 

8. Методична розробка виховної години на тему: «Попередження і профілактика асоціальної поведінки учнів» (Бондарчук Н.В.).

 

9. Методична розробка виховної години на тему: «Козацькому роду нема переводу» (Шевчук Л.В.).

 

10. Методична розробка уроку української літератури: «Олександр Олесь. Неоромантичні мотиви у творчості» (Шевчук Л.В.).

 

11. Методична розробка уроку англійської мови на тему: «Свята в Україні» (Білоусенко В.І.).

 

12. Комплект завдань для тематичного оцінювання та перевірочних робіт з виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору», (Сіндікаєва О.Г.).

 

13. Збірник інструкційно-технологічних карток з професії «Оператор комп’ютерного набору». (Сіндікаєва О.Г.)

 

14. Збірник інструкційно-технологічних карток для уроків виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору» (Сіндікаєва О.Г.)

 

15. Збірник лабораторно-практичних робіт з предмета: «Комп’ютерні системи і мережі» (Левицька М.М.).

 

16. Збірник лабораторно-практичних робіт з предмета «Основи технічного редагування» (Левицька М.М.).

 

17. Методична розробка робочого зошита з виробничого навчання на тему: «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» з професії: «Офісний службовець (бухгалтерія)» (Степанчук А.М.).

 

«Профілактика та попередження асоціальної поведінки учнів» (Бондарчук Н.В.).

 

18. Методичні рекомендації до організації та проведення державної кваліфікаційної атестації, виконання дипломних робіт (Пешко Т.В.).

 

19. Методичні рекомендації на допомогу учням щодо виконання дипломних (творчих) робіт з професії: «4121 Офісний службовець (бухгалтерія).4112 Оператор комп'ютерного набору» (Степанчук А.М.).

 

20. «Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування, кваліфікація – 2-3 розряд; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, кваліфікація – 3 розряд» (Меліхов Л.А.).

 

21. «Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (категорії А1, А2, В1); «Слюсар-ремонтник», кваліфікація – 2 розряд» (Бушуєва Н.Л.).

 

Педагогічні працівники ліцею друкували свої статті та методичні напрацювання в засобах масової інформації.

 

         Підвищили свою кваліфікацію в цьому 2017-2018 н.р. 15 педпрацівників:

 

Існюк Г.М., Існюк С.В., Невмержицька Н.Г., Першин М.О., Бондарчук Н.В. в  КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Житомирської обласної ради; Левицька М.М., Меліхов Л.А. Пешко Ю.В., Сіндікаєва О.Г., Степанчук А.М., Степанчук М.С., Шмуйло С.О., Бушуєва Н.Л., Пешко Т.В. – БІНПО ДВНЗ "УМО", Гурінчук С.В. – у Центрі перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій Житомирської облдержадміністрації Житомирської обласної ради, №885/17

 

Пройшли стажування на підприємствах району та в лабораторіях ОПЛ 9 педпрацівників.

 

         Впроваджено у навчальний процес 20 інноваційних педагогічних технологій:

 

Технологія формування творчої особистості, проектна технологія (фізика, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки, економіки підприємства, діловодства, діловодства та управлінської діяльності) – Овдєйчук І.І.,   Степанчук А.М., Довженко Л.Є.

 

Технологія навчання як дослідження (хімія, біологія, фізика, українська мова, зарубіжна література, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки, технології комп’ютерної обробки інформації) – Овчиннікова Н.М., Овдєйчук І.І., Пешко Т.В.,    Степанчук А.М., Сіндікаєва О.Г., Коркуц Н.І.

 

Впровадження технології коучингу, акмеологічних технологій (хімія, біологія, фізика, українська мова) – Овчиннікова Н.М., Овдєйчук І.І., Пешко Т.В.

 

Застосування сучасних мастильних матеріалів  на лабораторно-практичних заняттях предмета «Трактори» –

 

Пешко Ю.В.

 

Технологія групової навчальної діяльності (інформатика, фізкультура, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки ) – Довженко Л.Є., Першин М.О., Степанчук А.М.  

 

Презентаційна технологія (інформатика) – Довженко Л.Є.

 

Технологія інтерактивного навчання (математика, німецька мова) – Гурінчук С.В., Пешко Т.В.

 

Інформаційні технології навчання (англійська мова, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки) – Білоусенко В.І., Степанчук А.М.

 

Особистісно орієнтована технологія навчання   (українська мова, світова література) – Шевчук Л.В., Пешко Т.В., Коркуц Н.І.

 

Технологія розвивального навчання (історія) – Бондарчук Н.В.

 

Модульно-рейтингове навчання (основи роботи на ПК) – викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки.

 

Використання веб-квестів на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки, впровадження хмарних технологій – Сіндікаєва О.Г.

 

Вивчення інноваційних технологій посіву на уроках предмета «Агротехнології» – Бушуєва Н.Л.

 

Вивчення зернових сівалок мінімального та нулевого циклу на уроках предмета «Сільськогосподарські машини» – Бушуєва Н.Л.

 

Вивчення інноваційних технологій по мінімалізації посіву на уроках предмета «Агротехнології» – Бушуєва Н.Л.

 

Вивчення інноваційних технологій по застосуванню перспективних видів палива в сучасних двигунах(будова і експлуатація вантажного автомобіля) – Шадура О.М.

 

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс, використання хмарних технологій на уроках предмета «Основи роботи в Інтернет» – Левицька М.М.

 

         Впроваджено у навчально–виробничий процес 11 інноваційних виробничих технологій:

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах електромонтерів сучасних магнітних пускачів, автоматичних вимикачів, диференційних реле, новітніх лічильників – Сарнавський І.І., Рафальський М.П.  

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах трактористів інноваційних технологій посіву – Назарчук В.П.

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах електрогазозварників сучасних зварювальних інверторних апаратів та зварювальних напівавтоматів – Шваб Ю.І.

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах офісних службовців інноваційної виробничої технології «1С: Бухгалтерія 7.7» – Ричкова О.А., Нагорна І.В., Степанчук А.М., Левицька М.М.

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах операторів комп’ютерного набору мультимедійних засобів навчання: MicrosoftPowerPoint для створення слайдових презентацій та WindowsMovieMaker для створення відеокліпу (потокової презентації); Open-Test – Сіндікаєва О.Г.

 

         Розроблено та впроваджуються 2 інноваційні проекти:

 

1. «Сервіси Веб 2.0.» (Довженко Л.Є.).

 

2. «Малі тіла Сонячної системи» (Овдєйчук І.І.).

 

У навчальному закладі здійснюється дослідно-експериментальна робота на тему: «Системний підхід до модернізації навчального процесу в ПТНЗ засобами інноваційних технологій». В роботі задіяні п׳ять дослідницьких експериментальних груп, які об’єднують 10 педагогів навчального закладу (Пешко Т.В., Коркуц Н.І., Сіндікаєва О.Г., Степанчук А.М., Шевчук Л.В., Мішина Т.В., Пешко Ю.В., Овдєйчук І.І., Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М.). В процесі досліджень підготовлені презентації дослідницької роботи, які постійно доповнюються, 2-ої експериментальної групи на тему: «Овруч – місто моє» (викладача Пешко Т.В.,   презентації проектів 3-ої експериментальної групи      (Овдєйчук І.І., Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М.), які працюють над темою «Застосування проектної діяльності як однієї з інноваційних технологій при викладанні природничо-математичних дисциплін» на такі теми: «Малі тіла Сонячної системи» (Овдєйчук І.І.),«Сервіси Веб 2.0.» (Довженко Л.Є.).      

 

Також підготовлений друкований варіант дослідницької роботи 4-ої експериментальної групи (Шевчук Л.В., Мішина Т.В.) на тему: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української літератури» (викладача Мішиної Т.В.) (презентації додаються).   Керує роботою експериментальних груп методист Пешко Т.В.