Методична робота

  У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив ОПЛ працював над методичною проблемою: «Підвищення якості інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних технологій».

Над її реалізацією в Овруцькому професійному ліцеї працювали 5 методичних комісій:

1. Педагогічних працівників механізації сільського господарства та автотранспорту.

2. Педагогічних працівників предметів та професій енергетичного та предметів соціально-економічного напряму.

3. Викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму.

4. Викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій.

5.Класних керівників, вихователів, бібліотекарів та викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура і здоров’я».

Членами ліцейних методичних комісій впродовж 2019-2020 навчального року були проведені засідання у формі круглих столів:

1.Круглий стіл на тему: «Організація виховного процесу в 2019-2020н.р.» -28.08.2019 р.(педагогічні працівники методкомісії класних керівників).

2.Круглий стіл на тему: «Національно-патріотичне виховання як важливий чинник формування соціокультурних орієнтацій молоді» -26.12.2019 р. (педагогічні працівники методкомісії класних керівників).

3.Круглий стіл на тему: «Формування та розвиток системи компетентностей учнів» –10.03.20.(педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

4.Круглий стіл на тему:   «Впровадження ІКТ на уроках професійної та професійно-теоретичної підготовки» лютий 2020р. (члени методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

- інші методичні заходи:

1.Ярмарок педагогічних ідей на тему: «Як я працюю зі здібними та обдарованими учнями» – 15.10.19 р. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

2. Лабораторія досвіду на тему: «ІКТ-супровід уроків природничо-математичного циклу та інформаційних технологій» – 03.01.20 р.(педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

3.Творча майстерня на тему: «Тест як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів» – 10.04.20р.(педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

4.Тиждень правил дорожнього руху – вересень 2019р. (викладач ПДР Пешко Ю.В.).

5.Тиждень української мови та літератури – з 16.03.2020 по 20.03.2020р. (викладачі предметів гуманітарного напряму).

6.Методичний діалог на тему: «Класний керівник – взірець для молодого покоління»

– 26.09. 2019 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

7.Відеолекторій «Профілактика протиправної поведінки в учнівському середовищі» - 29.11.2019 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

8.Лабораторія з обміну досвідом на тему: «Родина - осередок розвитку особистості» - 03.01.2020 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

9.Методична скринька на тему: «Формування здоров’язберігаючого середовища в учнівської молоді» - 19.02.2020 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

10.Скринька ідей на тему: «Сучасні виховні технології» -11.03.2020 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).  

11.Методичний діалог на тему: «Спрямування виховного впливу сім’ї та закладу освіти на профілактику асоціальної поведінки» -20.04.2020 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).  

12.Відеоконференція на тему: «Формування здорової всебічно розвинутої особистості під час освітнього процесу»- 20.05.2020 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

13.Методичний діалог на тему: «Підведення підсумків роботи методичної комісії та плани на новий навчальний рік» (проведений у формі відеоконференції) - 05.06.2020 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

14.Педагогічний путівник на тему:«Технологічний підхід до навчання – один із інноваційних напрямків підвищення якості навчання» -18.09.2019 року

(викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

15.Методичний ярмарок на тему:«Формування предметних компетентностей при вивченні предметів суспільно-гуманітарного напряму під час підготовки до ЗНО» - 16.10.2019 року (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

16.Аукціон думок на тему:«Самостійна робота як форма активізації пізнавальної діяльності та творчого мислення здобувачів освіти» - 11.12.2019 року (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

17.Групова консультація з обміну досвіду на тему:«Реалізація особистісно-орієнтованого навчання при вивченні предметів суспільно-гуманітарного напряму» -03.01.2020 року(викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

18.Палітра педагогічного досвіду на тему: «Формування національної свідомості здобувачів освіти на уроках предметів суспільно-гуманітарного напряму» - 11.03.2020 року (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

19.Методичний діалог з проблеми: «Підвищення якості уроку шляхом використання інноваційних технологій при вивченні предметів суспільно-гуманітарного напряму» - 14.05.2020 року (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

20.Творчий майданчик на тему: «Оновлення змісту професійної підготовки за рахунок упровадження новітніх технологій в освітній процес» -22.10.2019 р. (педагогічні працівники предметів та професій енергетичного та предметів соціально-економічного напряму).

21.Методичний форум на тему: «Упровадження інновацій при вивченні предметів професійно-теоретичної підготовки соціально-економічного та енергетичного напряму» - 20.11.2019р. (педагогічні працівники предметів та професій енергетичного та предметів соціально-економічного напряму).

22.Заняття-панорама на тему: «Практичні аспекти впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки та в позаурочний час» - 22.05.2020р. (педагогічні працівники предметів та професій енергетичного та предметів соціально-економічного напряму).

23.Панорама досвіду на тему: «Використання методу проектів у процесі викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання» - 24.10.2019р. (члени методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

- семінари:

1.Проблемний семінар на тему: Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників для зварювального виробництва» -26.09.2019 (голова м/к Степанчук А.М. та педагогічні працівники предметів та професій енергетичного та предметів соціально-економічного напряму).

2.Проблемний семінар на тему: «Раціональне застосування сучасних методів навчання на уроках природничо-математичного циклу» –   19.11.19. (голова м/к Овдєйчук І.І. та члени методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

3.Проблемний семінар на тему: «Нетрадиційні форми роботи на уроках професійно-теоретичної та практичної підготовки у групах учнів з професій сільськогосподарського напряму» - 28.11.2019р. (члени методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

4.Семінар-практикум «Виховання й навчання молоді – спільна взаємодія педагогічного колективу та батьків здобувачів освіти» –30.10.2019 р.     (голова м/к Шевчук Л.В. та члени методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

5.Семінар-практикум «Роль комплексного методичного забезпечення у підготовці кваліфікованих робітників»- 03.03.2020 (голова м/к Степанчук А.М. та педагогічні працівники предметів та професій енергетичного та предметів соціально-економічного напряму).

Проведені такі відкриті уроки:

1.Відкритий урок хімії на тему: «Глюкоза» (викладач хімії Овчиннікова Н.М., 11.03.20.).

2.Відкритий урок фізики на тему: «Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання» (викладач Овдєйчук І.І., 04.03.20).

3. Відкритий урок географії на тему: «Третинний сектор економіки західноєвропейських країн» (викладач Козубенко Ю. С., 19.02.20).

4.Відкритий урок української літератури на тему: «Психологічне розкриття теми еміграції у новелі В.Стефаника «Камінний хрест»» (викладач Мішина Т.В., 27.02.20).

5.Відкритий урок зарубіжної літератури на тему: «Стариган з крилами» Г. Маркеса. Символічний зміст образу янгола» (викладач Куделич Н.І., 04.03.20).

6.Відкритий урок історії України на тему: «Культура України в роки «відлиги». Шістдесятники» (викладач Домославська Н.В., 30.10.19).

А також ряд відкритих виховних заходів:

1.Відкрита виховна година: «Учитель – взірець мудрості та знань» (класний керівник Домославська Н.В., 05.10.2019р.).

2.Відкритий виховний захід на тему: «Козацькі забави» (до Дня Захисника Вітчизни) (викладач предмета «Захист Вітчизни» Існюк С.В., викладач фізкультури             Першин М.О., 12.10.2019 р.).

3.Виховний захід на тему: «Ти велична і свята, ти стара і вічно нова, українська рідна мова!» (класний керівник Шевчук Л.В., 08.11.2019 р.).

4.Вечір-реквієм на тему: «Герої не вмирають» (до Дня української гідності та свободи) (викладач Домославська Н.В., 15.11.19 р.).

5.Квест «Квітка толерантності» (практичний психолог   Можарівська Ю.М., 17.11.2019 р.).

6.Акція «Цукерка за цигарку» (практичний психолог   Можарівська Ю.М., 29.11.2019 р.).

7.Виховний захід «Молодь проти СНІДу», в рамках якого вихованці ліцею зіграли у психологічному театрі «Роздоріжжя» (практичний психолог   Можарівська Ю.М., 29.11.2019 р.).

8.Виховний захід до Дня боротьби зі СНІДом «Ми за здоровий спосіб життя» (практичний психолог   Можарівська Ю.М., 03.12.2019 р.).

9.Акція «Солодкі подарунки військовослужбовцям, що виконують Операції об’єднаних сил ЗСУ» (практичний психолог   Можарівська Ю.М., 19.12.2020 р.).

10.Виховний захід на тему: «Новий рік прийшов на наш поріг» (класний керівник Існюк Г.М., 27.12.2019 р.).

11.Виховний захід на тему: «Ми за здоровий спосіб життя» (практичний психолог   Можарівська Ю.М., 03.12.2019 р.).

12.Виховний захід на тему: «Жінка - одвічна загадка природи» (класний керівник Овчиннікова Н.М., 06.03.2020р.).

13.Виховний захід на тему: «Людиною стати – це мистецтво» (класний керівник Козубенко Ю.С., 08.10..2020р.).

14.Виховна година до Дня української писемності та мови на тему: «Тарас Григорович Шевченко – безсмертний Кобзар українського народу» (викладач Шевчук Л.В.).

15.Позаурочний захід «Україна – територія гідності та свободи»                         (викладач Домославська Н.В.);

16.Флешмоб з читання поезій

Т. Шевченка напам?ять «Якби ти нас, Тарасе,чув…» (Пешко Т.В., Мішина Т.В. та Шевчук Л.В.).

            Із педагогічними працівниками закладу освіти проведені педчитання у нетрадиційній формі:

1.Педчитання-тест на визначення рівня комунікативності педагогічних працівників –   09.01.2020р. (практичний психолог, педпрацівники ОПЛ).

2.Педчитання-тренінг для педагогів «Тайм-менеджмент: стань ефективнішим уже сьогодні» – 09.01.2020р. (практичний психолог, педпрацівники ОПЛ).

3.Педчитання-презентація на тему: «Маю досвід у роботі, хочу поділитися» – 08.01.2020р. (методист, педпрацівники ОПЛ).

4.Педчитання-презентація на тему: «Стислий огляд основних положень Закону про освіту та змін у новій редакції «Українського правопису (2019)»» – 10.01.2020р. (методист, педпрацівники ОПЛ).  

            Здобувачі освіти освітнього закладу брали активну участь в ліцейних етапах конкурсів:

- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика:

- за програмою 10 кл.:

ІІІ місце – Мороз А.М.( 13 гр.);

ІІ місце – Кирдан П.О. (12гр.);

   І місце – Давиденко А.М.(23 гр.);

-          за програмою 11 класу:

ІІІ місце – Дрозд В.А.(32 гр.);

ІІ місце – Демчук К.С.(33 гр.);

І місце – Аврамчук А.В.(34 гр.).

В обласному етапі згаданого конкурсу Давиденко А.М.(23 гр.)   посіла ІІ місце(підготувала викладач Пешко Т.В.).

У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, взяли участь в ліцейному етапі:

У номінації «Історія і державотворення» брали участь Дрозд В.А.(32 гр.) Баграновський Б.І. (32 гр.), Залізинська С.М.(34 гр.), Мартинович М.А.(33 гр.), Степанова І.І.(33гр.), Сарнавський М.Є.(34 гр.), Аврамчук А.В.(34 гр.).

   ІІІ місце – Дрозд В.А.(32 гр.);

   ІІ місце – Сарнавський М.Є.(34 гр.)

   I місце – Бовсуновський С.О.(33 гр.).

У номінації „Література” брали участь Яцух В.О.(12 гр.), Хоменко О.С.(12 гр.),

Герлянд К.П.(13 гр.), Масік Б.І.(13 гр.), Вознюк О.Ю.(23 гр.), Демчук К.С.(33 гр.), Цегельник І.А.(33 гр.), Залізинська С.М.(34 гр.).

ІІІ місце – Вознюк О.Ю.(23 гр.);

ІІ місце – Герлянд К.П. (13 гр.);

І місце – Яцух В.О. (12 гр.).

       На обласному рівні у номінації «Література» з поезією збірки «Із любов’ю у серці» Яцух В.О. (12 гр.) посів ІІ місце (підготувала викладач Мішина Т.В.).

                 У номінації «Історія України і державотворення» брав участь

Бовсуновський С.О.   (33 гр.). із дослідницькою роботою на тему: «Олег Штуль – забутий провідник ОУН», призове місце не посів.

У   обласному етапі Міжнародного мовно–літературного конкурсу учнівської та студентської молодібрала участь Нестеренко О.О. (13 гр.). Призове місце не посіла.  

Здобувач освіти Аврамчук Артем (34 гр.) взяв участь у ІІ етапі (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України (підготувала викладач Овдєйчук І.І.).

Тема роботи: «Чарівний світ звуків» (Відділення: Фізика і астрономія. Секція: Теоретична фізика). Призове місце не посів.

Також у ліцейних етапах олімпіад із загальноосвітніх предметів взяли активну участь 240 учнів, а з предметів професійно-теоретичної підготовки – 133 здобувачі освіти.

            Педпрацівниками закладу освіти здійснювалась інформаційно-видавнича діяльність: підготовлено   ряд методичних розробок:

1.Методична розробка на тему: «Особливості організації науково-дослідницької роботи учнів в процесі вивчення географії» (Козубенко Ю.С.).

2.Методична розробка на тему: «Розвиток креативного мислення здобувачів освіти в межах формування ключових компетентностей на уроках хімії» (Овчиннікової Н.М.).

3.Методична розробка на тему: «Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності здобувачів освіти» (Овдєйчук І.І.).

4.Методична розробка на тему: «Нестандартні уроки математики як засіб формування пізнавального інтересу учнів» (Існюк Г.М.).

5.Методична розробка на тему: «Ми за здоровий спосіб життя»

(Можарівська Ю.М.).

6.Методична розробка уроку української літератури на тему: «Група київських «неокласиків» та їх творче кредо» (Мішина Т.В.).

7.Методична розробка уроку-коучингу з географії на тему: «Узагальнення знань з теми «Азія та Австралія»» (Козубенко Ю.С.).

8.Методична розробка уроку з хімії на тему «Глюкоза»   (Овчиннікова Н.М.).

9.Методична розробка уроку української мови на тему:

«Основні пунктограми у простому реченні» (Шевчук Л.В.).

10.Методична розробка уроку української літератури на тему:

«В.Симоненко – «витязь молодої української поезії»» (Шевчук Л.В.).

11.Методична розробка уроку зарубіжної літератури на тему: ««Синій птах»   М. Метерлінка – лірична оповідь про пошуки щастя» (Коркуц Н.І.).

12.Методична розробка уроку зарубіжної літератури на тему: «Фантастична історія злету і падіння Цахеса за повістю Е.Т.А. Гофмана «Малюк Цахес на прізвисько Цинобер»» (Коркуц Н.І. ).

13.Методична розробка уроку української мови на тему: «Функціонально-стильове розшарування лексики»(Мішина Т.В.).

14.Методична розробка уроку української літератури на тему: «Група київських «неокласиків» та їх творче кредо» (Мішина Т.В.).

15.Методична розробка сценарію з української мови «Усний журнал» (Пешко Т.В.).

16.Методична розробка сценарію свята, присвяченого Дню української писемності «Минуще все, лиш слово не мине» (Пешко Т.В.).

17.Методична розробка інтелектуальної гри «Рідне слово» (Пешко Т.В.).

18.Методична розробка уроку української літератури на тему: «Роман «Маруся Чурай» Ліни Костенко. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини». (Пешко Т.В.).

19.Методична розробка уроку історії на тему: «Велика Британія» (Домославська Н.В.).

20.Методична розробка уроку на тему: «Розгортання Української революції» (Домославська Н.В.).

21.Методична розробка виховної години: «Учитель – вінець мудрості і знань» (Домославська Н.В.).

22.Методична розробка позаурочного заходу: «Україна – територія гідності та свободи» (Домославська Н.В.).

23.Методична розробка уроку історії на тему: «Розгортання Української революції» та «Рух Опору в Україні, його течії».

24.Методична розробка уроку англійської мови на тему: «Вплив музики на   естетичний розвиток людини» (Білоусенко В.І.).

25.Методична розробка уроку англійської мови на тему: «Україна – незалежна європейська держава» (Білоусенко В.І.).

26.Методична розробка уроку англійської мови на тему: «Світ мистецтва»   (Козубенко Ю.С.).

27.Збірник карток - завдань з виробничого навчання з професії: 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» кваліфікація - 3 розряд. Професія: 7241 «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування» (Кобилинська М.Г. ).

28.Методична розробка на тему: «Активізація навчання на уроках предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» шляхом використання технології інтегрованого навчання» (Степанчук А.М.).

29.Інструкційно-технологічні картки до уроків виробничого навчання з професії «Електрогазозварник» (Криволапчук Ю.В.).

30.Інструкція для електрогазозварника при використанні балонів із стисненими, розчиненими та зрідженими газами (в малюнках) (Криволапчук Ю.В.).

31.Методична розробка уроку виробничого навчання з теми: «Монтаж електроустановочних виробів. Розетки» (вступний інструктаж з використанням комп'ютерних технологій) (Рудницький В.І.).

32.Методична розробка робочого зошита для здобувачів освіти на тему: «Улаштування і монтаж електропроводок»

(Рафальський М.П.).

33.Методична розробка уроку виробничого навчання на тему:«Відгалуження алюмінієвих та мідних проводів» (Старовойт В.Я.).

34.Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Приєднання кінців проводу» (Старовойт В.Я.).

35.Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «З?єднання та відгалуження жил проводів» (Старовойт В.Я.).

Педагогічні працівники ліцею друкували свої статті та методичні напрацювання в засобах масової інформації.

            На ліцейному рівні вивчено та узагальнено досвіди таких педпрацівників:

1.Досвід Рафальського М.П. на тему: «Удосконалення методики інструктажу здобувачів освіти на всіх етапах виробничого навчання».

2.Досвід Старовойта В.Я. на тему: «Урок - основна форма виробничого навчання».

3.Досвід Богдан М.В. на тему: «Забезпечення успіху виробничого навчання шляхом правильного інструктажу здобувачів освіти на уроках виробничого навчання».

4.Досвід Козубенко Ю.С. на тему:«Формування ключових та предметних компетентностей учнів на основі діяльнісного підходу на уроках географії та іноземної мови». Відповідно атестовано атестаційною комісією на рівні ліцею 5 педагогічних працівників та заступник директора з НВР Гурінчук С.В. атестаційною комісією вищого рівня на відповідність займаній посаді.

5.Досвід Міщенкова А.В. на тему:«Індивідуальний підхід до здобувачів освіти під час гурткової роботи».

Майстри виробничого навчання Старовойт В.Я., Рафальський М.П., Богдан М.В., керівник гуртка Міщенков А.В. атестовані на відповідність займаній посаді та викладач

Козубенко Ю.С. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

Підвищили свою кваліфікацію в цьому 2019-2020 н.р. 9 педпрацівників:  

Козубенко Ю.С., Нестеренко М.М. в   КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Житомирської обласної ради; майстри виробничого навчання Старовойт В.Я., Богдан М.В., Рафальський М.П., Кобилинська М.Г.,

Вечурко С.І., Осадчук Л.З. в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти,   заступник директора з НВР Гурінчук С.В. - у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, м. Київ.

Брала участь у Всеукраїнських науково-методичних заходах викладач

Овдєйчук І.І. (вебінар «Експеримент у дистанційному навчанні та онлайн-ресурси для проведення лабораторних робіт із фізики» (ТОВ «На урок», Овдєйчук І.І., 03.06.2020р.); вебінар «Інтегральні ігри в роботі вчителя-предметника та класного керівника» (ТОВ «На урок», Овдєйчук І.І., 04.06.2020р.).

            Впроваджено у навчальний процес 22 інноваційні педагогічні технології:

- Технологія формування творчої особистості, проєктна технологія (фізика, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки, економіки підприємства, діловодства, діловодства та управлінської діяльності) – Овдєйчук І.І., Овчиннікова Н.М., Мішина Т.В., Козубенко Ю.С., Шевчук Л.В.

-Технологія навчання як дослідження (хімія, біологія, фізика, українська мова, зарубіжна література, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки, охорона праці) – Овчиннікова Н.М., Овдєйчук І.І., Пешко Т.В.,   Степанчук А.М., Сіндікаєва О.Г., Куделич Н.І., Мішина Т.В., Козубенко Ю.С., Шевчук Л.В.

-Впровадження технології коучингу, акмеологічних технологій (хімія, біологія, фізика, українська мова, зарубіжна література, географія, історія) – Овчиннікова Н.М.,

Овдєйчук І.І., Пешко Т.В., Куделич Н.І., Мішина Т.В., Козубенко Ю.С., Шевчук Л.В., Домославська Н.В.

-Застосування сучасних мастильних матеріалів    на лабораторно-практичних заняттях предмета «Технічне обслуговування та ремонт тракторів» – Пешко Ю.В.

-Технологія групової навчальної діяльності (інформатика, фізкультура, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки) – Першин М.О., Степанчук А.М., Гурінчук С.В.  

- Презентаційна технологія, вікі-технології

(інформатика, охорона праці) - Сіндікаєва О.Г., Жорник С.О.

- Технологія інтерактивного навчання (математика, німецька мова) – Гурінчук С.В., Пешко Т.В., Овчиннікова Н.М.,

- Інформаційні технології навчання (англійська мова, основи галузевої економіки і підприємництва, технічне креслення) – Білоусенко В.І., Степанчук А.М., Можарівська Ю.М., Вечурко С.І.

Особистісно орієнтована технологія навчання   (українська мова, зарубіжна література) – Шевчук Л.В.,         Пешко Т.В., Куделич Н.І.

- Технологія розвивального навчання (історія) – Домославська Н.В.

- Модульно-рейтингове навчанняснови роботи на ПК) – викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки.

- Використання веб-квестів, хмарних технологій, кейс-технології на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки, впровадження хмарних технологій – Сіндікаєва О.Г.

- Вивчення інноваційних технологій посіву на уроках предмета «Агротехнології» – Бушуєва Н.Л.

- Вивчення зернових сівалок мінімального та нулевого циклу на уроках предмета «Сільськогосподарські машини» – Бушуєва Н.Л.

- Вивчення інноваційних технологій з мінімалізації посіву на уроках предмета «Агротехнології» – Бушуєва Н.Л.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс, використання OneDrive, блогів на уроках предмета «Інформаційні технології»   – Степанчук А.М.

-          11 інноваційних виробничих технологій:

- Використання на уроках виробничого навчання у групах електромонтерів сучасних магнітних пускачів, автоматичних вимикачів, диференційних реле, новітніх лічильників – Старовойт В.Я., Рафальський М.П., Рудницький В.І.

- Використання на уроках виробничого навчання у групах трактористів інноваційних технологій посіву – Шатило К.А., Дуб Б.О.

- Використання на уроках виробничого навчання у групах електрогазозварників сучасних зварювальних інверторних апаратів та зварювальних напівавтоматів

Криволапчук Ю.В.

- Використання на уроках інформаційних технологій, інформатики мультимедійних засобів навчання: MicrosoftPowerPoint для створення слайдових презентацій та WindowsMovieMaker для створення відеокліпу (потокової презентації); Open-Test – Степанчук А.М., Жорник С.О.

            Розроблено та впроваджуються 6 інноваційних проєктів:

1.«Екологічні проблеми рідного краю»     (Овчиннікова Н.М.).

2.«Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США» (Козубенко Ю.С.).

3.Таємничими шляхами біографії Пророка» (Пешко Т.В.);

4.«Творчість І.Франка» (Шевчук Л.В.);

5.«Відомий невідомий Т.Г.Шевченко» (Мішина Т.В.);

6.«Сучасний урок іноземної мови» (Білоусенко В.І.).

У закладі освіти здійснюється дослідно-експериментальна робота на тему: «Системний підхід до модернізації навчального процесу в ЗП(ПТ)О засобами інноваційних технологій». В роботі задіяні п?ять дослідницьких експериментальних груп, які об’єднують 10 педагогів нашого закладу (Пешко Т.В., Куделич Н.І., Сіндікаєва О.Г.,

Степанчук А.М., Шевчук Л.В., Мішина Т.В., Пешко Ю.В., Овдєйчук І.І., Козубенко Ю.С., Овчиннікова Н.М.). В процесі досліджень підготовлені презентації проєктів 1-шої експериментальної групи       (Овдєйчук І.І., Овчиннікова Н.М., Козубенко Ю.С.), які працюють над темою «Застосування проєктної діяльності як однієї з інноваційних технологій при викладанні природничо-математичних дисциплін» на такі теми: «Екологічні проблеми рідного краю»     (Овчиннікова Н.М.), «Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США» (Козубенко Ю.С.), презентації дослідницької роботи, які постійно доповнюються, 2-ої експериментальної групи на теми: «Україна в житті і творчості зарубіжних письменників»

(Куделич Н.І.), «Літопис Голодомору 1932-1933 років: сторінки трагедії мого краю» (Пешко Т.В.). Також підготовлена презентація дослідницької роботи 3-ої експериментальної групи         (Шевчук Л.В., Мішина Т.В.) на тему: «Література про наш край. Твори місцевих письменників» (Мішина Т.В. та Шевчук Л.В.). Керує роботою експериментальних груп методист Пешко Т.В.