Методична робота

      Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 р. №613 професійно-технічне училище №35 м. Овруч реорганізовано в ОВРУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ. 

      Діяльність педагогічного колективу Овруцького професійного ліцею спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», наказів Міністерства освіти і науки України, обласного управління облдержадміністрації та рекомендацій Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області. Методична робота в ліцеї організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, спрямована на формування професійної компетентності педагогічних працівників, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вивчення та впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Педагогічний колектив ОПЛ працює над єдиною методичною проблемою: «Підвищення якості  інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних технологій» та виконанням таких завдань: 

        – організаційно-методичного забезпечення розвитку ліцею; 

– удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів; 

– розвитку професійних компетентностей та професійної майстерності педагогічних працівників; 

       – інформаційного забезпечення педагогічних працівників; 

– методичної допомоги у розвитку педагогічної творчості, впровадженні передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних та виробничих технологій в навчально- виховний і навчально-виробничий процес; 

– створення КМЗ предметів і професій, розробка  комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, наочних засобів навчання; 

       – підготовкою до атестації педагогічних працівників.

 

Методична рада ліцею: 

Голова методичної ради: директор Степанчук М.С.; 

Члени методичної ради ліцею

Гурінчук С.В. – заступник директора з НВР; 

Нестеренко М.М.– заступник директора з ВР; 

Пешко Т.В.– методист; 

Осадчук Л.З. – старший майстер; 

Шевчук Л.В.– голова  методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму; 

Степанчук А.М.– голова методичної комісії педпрацівників предметів та професій соціально-економічного напряму; 

Овдєйчук І.І. – голова методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій; 

Бушуєва Н.Л. – голова методичної комісії  педпрацівників механізації  сільського господарства та автотранспорту; 

Меліхов Л.А. –  голова методичної комісії  викладачів та майстрів предметів та професій енергетичного напряму; 

Першин М.О. – голова методичної комісії   викладачів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни».

 

Методичні комісії ліцею 

1. Методкомісія  педпрацівників механізації  сільського господарства та автотранспорту: 

Бушуєва  Н. Л.– голова методкомісії. Члени:  Степанчук М.С., Пешко Ю.В., Шадура О.М., Кураченко Ф.Ф., Осадчук Л.З.,  Шатило К.А., Гуз В.В, Невмержицький М.М., Лєнко А.В.

2. Методкомісія  викладачів та майстрів предметів та професій енергетичного напряму: Меліхов Л.А.– голова методкомісії. Члени: Осадчук Л.З.,  Шмуйло С.О., Рафальський М. П., Старовойт В.Я., Богдан М.В., Шваб Ю.І., Хом`як Д.М., Невмержицький В.М.

3.  Методкомісія  викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму:  

Шевчук Л.В. – голова методкомісії. Члени: Пешко Т.В., Коркуц  Н. І., Білоусенко В.І., Козубенко Ю.С., Домославська Н.В., Мішина Т.В., Круглян О.В., Дзизенко М.Ю.

4. Методкомісія  викладачів предметів та професій соціально-економічного напряму: 

Степанчук А.М. –  голова методкомісії. Члени: Сіндікаєва О.Г., Білоцька Г.В.

5.  Методкомісія  викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій:

Овдєйчук І.І. – голова методкомісії. Члени:  Гурінчук С.В., Існюк Г.М.,  Довженко Л.Є., Овчиннікова Н.М., Козубенко Ю.С.

 

        

6. Методкомісія класних керівників, вихователів, бібліотекарів та соціально-психологічної служби:  

Шевчук Л.В. –  голова методкомісії. Члени: Нестеренко М.М., Невмержицька Н.Г., Мошківська Г.А., Пешко Ю.В., Домославська Н.В., Існюк Г.М., Овдєйчук І.І.,  Мішина Т.В., Степанчук А.М.,  Меліхов Л.А.,  Баранівська С.В., Хомяк Ю.С., Козубенко Ю.С., Завадська І.В.

 

Основними напрямами методичної  роботи  ОПЛ у 2018-2019 навчальному році були такі: 

1)  аналіз стану викладання; 

2) створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності; 

3)  проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; 

4)  залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи; 

5)  апробація та введення нових освітніх технологій і систем; 

6)  створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів; 

7) координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. 

Детальніше: 

 У2018-2019 н. р.В ОПЛ діяли 6 методичних комісій:

 

1. Педагогічних працівників механізації сільського господарства та автотранспорту.

 

2. Педагогічних працівників енергетичних професій.

 

3. Викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму.

 

4. Викладачів професій та предметів соціально-економічного напрямку.

 

5. Викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій.

 

6. Класних керівників, вихователів, бібліотекарів.

 

Членами ліцейних методичних комісій впродовж 2018-2019 навчального року були проведені засідання у формі круглих столів:

 

1.Круглий стіл на тему: «Організація роботи викладачів-членів м\к на 2018-2019 н.р.» –   31.08.2018 р. (педагогічні працівники методкомісії класних керівників).

 

2.Круглий стіл на тему: «Національно-патріотичне виховання як важливий чинник формування соціокультурних орієнтацій молоді» – 26.12.2018 р. (педагогічні працівники методкомісії класних керівників).

 

3.Круглий стіл на тему:«Компетентнісний підхід до викладання предметів суспільно-гуманітарного напряму – запорука успішності учнів» – 12.09.2018р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

4.Круглий стіл на тему:«Актуальність проблем міжпредметних зв’язків у навчанні» – 13.11.18. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

5.Круглий стіл натему:«Впровадження новітніх педагогічних та виробничих технологій – крок до якісного навчання сучасних здібних висококваліфікованих робітників XXІ століття» – 30.05.2019р.(педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій енергетичного напряму).

 

6.Круглий стіл натему: «Педагогічні стратегії формування ключових компетентностей учнів в  процесі вивчення предметів та професій соціально-економічного напряму» – 04.10.2018р.(педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

7.Круглий стіл на тему:«Мої проблеми, успіхи та перспективи в підготовці кваліфікованих робітників»–17.01.2019р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

8.Круглий стіл на тему: «Професіоналізм майстрів – запорука успіху учнів ПТНЗ» –

 

08.11.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

 

- інші методичні заходи:

 

1. Обмін досвідом: «Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках предметів та професій соціально-економічного напряму» – 02.11.2018р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

2.Педагогічний діалог: «Формування творчих і пізнавальних здібностей учнів шляхом використання технології розвитку критичного мислення» – 06.02.2019р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

3.Бесіда з елементами тренінгу:«Принцип позитивного мислення»– 24.05.2019р. (педпрацівники методкомісії педпрацівників предметів і професій соціально-економічного напряму).

 

4.Палітра педагогічного досвіду на тему: «Підвищення якості уроку шляхом використання інноваційних технологій при вивченні предметів суспільно-гуманітарного напряму» –17.10.2018р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

5.Творча лабораторія на тему: «Реалізація особистісно-орієнтованого навчання при вивченні предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 12.12.2018р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

6.Групова консультація з обміну досвідом н тему: «Формування знань, умінь та навичок учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 03.012019р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

7.Заняття-панорама на тему: «Активізація пізнавальних інтересів учнів завдяки реалізації компетентнісного підходу на уроках суспільно-гуманітарного напряму» – 15.05.2019р. (викладачі предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

8.Проблемний стіл на тему: «Контроль знань як дидактична проблема» – 11.10.18 р. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

9. Палітра педагогічного досвіду на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів» – 03.01.19 р. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

10.Тиждень механізації сільського господарства з 12.11. по 17.11. 2018 року (педпрацівники м/к механізації сільського господарства та автотранспорту (педпрацівники м/к механізації сільського господарства та автотранспорту).

 

11.Тиждень безпеки руху з 19.11.по 24.11.2018р. (викладач ПДР Пешко Ю.В.)

 

12.Тиждень природничо-математичних дисциплін – з 08.04.19. по 12.04.19р. (педагогічні працівники методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

13.Тиждень української мови та літератури з 18.03. по 23.03.2019р. (викладачі предметів гуманітарного напряму).

 

14.Заняття-панорама на тему: «Концепція сучасного уроку» – 27.04.2019р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників предметів і професій енергетичного напряму).

 

15.Педагогічний лекторій на тему: «Якісний навчально-виховний процес – запорука успішної молоді» – 24.10.2018 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

16.Скринька ідей на тему: «Виховання і навчання молоді – творчий процес взаємодії педагогічного колективу» – 29.11.2018 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

17.Творча лабораторія на тему:«Ти мені – я тобі: обмін педагогічним досвідом» – 17.01.2019 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

18.Методичний діалог на тему: «Спрямування виховного впливу сім'ї на профілактику соціальної поведінки» – 25.04.2019 р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

19.Конференція на тему: «Формування здоров'язберігаючої компетенції» –28.05.2019р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

20.Калейдоскоп ідей на тему: «Підведення підсумків роботи методичної комісії та плани на новий навчальний рік» – 06.06.2019р. (педпрацівники методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

21.Всеукраїнський тиждень права. з10.12 по 14.12.18р. (викладач правознавства Барановський А.П.).

 

- семінари:

 

1.Проблемний семінар на тему:«Нетрадиційні форми роботи на уроках професійно-теоретичної та практичної підготовки у групах учнів з професій енергетичного напряму» – 27.09.2018р. (голова м/к Меліхов Л.А. та члени методкомісії педпрацівників предметів і професій енергетичного напряму).

 

2.Проблемний семінар на тему: «Формування ключових компетентностей учнів» – 08.02.19 р. (голова м/к Овдєйчук І.І. та члени методкомісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій).

 

3.Проблемний семінар на тему: «Шляхи формування мовної культури учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарного напряму» – 13.03.2019р. (голова м/к Мішина Т.В. та члени методкомісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму).

 

4.Семінар-практикум на тему: «Основні напрямки виховної роботи на 2018-2019 н.р.» –   27.09.2018 р. (голова м/к Шевчук Л.В. та члени методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

5.Семінар-практикум на тему: «Здоровий спосіб життя учнівської молоді» – 27.02.2019 р. (голова м/к Шевчук Л.В. та члени методкомісії класних керівників, вихователів, бібліотекарів).

 

6.Семінар на тему: «Використання методу проектів у процесі викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання» -15.10.2018р. (педагогічні працівники методкомісії педпрацівників механізації сільського господарства та автотранспорту).

 

Проведені такі відкриті уроки:

 

1.Відкритий урок астрономії на тему: «Планети земної групи» (викладач фізики Овдєйчук І.І., 20.12.18.).

 

2. Відкритий урок-дослідження з предмета «Українська мова» на тему: «Складне речення та його типи» (викладач Мішина Т.В., 21. 03. 2019 р.).

 

3. Відкритий урок інформатики на тему: «Ділова графіка. Створення та редагування діаграм» (викладач інформатики Довженко Л.Є., 21.03.19.).

 

4. Відкритий бінарний урок з предметів «Українська мова» та «Основи ринкової економіки і підприємництва, основи енергоменеджменту на тему: «Професійна лексика успішної особистості. Рекламна діяльність». (викладачі Степанчук А.М., Пешко Т.В., 20.03.2019р.).

 

5. Відкритий урок фізкультури на тему: «Гімнастика спорт ігри, баскетбол» (викладач фізкультури Першин М.О., 11.12. 2018р.).

 

6.Відкритий урок правознавства на тему: «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (викладач правознавства Барановський А.П., 10.12.2018р.).

 

            Із педагогічними працівниками навчального закладу проведені педчитання у нетрадиційній формі:

 

1.Педчитання-тест «Рівень комунікабельності В.Ф. Ряховського» – 04.01.2019р. (практичний психолог, педпрацівники ОПЛ).

 

2.Педчитання-заняття з елементами тренінгу для педагогів з метою зміцнення колективу –   08.01.2019р. (соціальний педагог, педпрацівники ОПЛ).

 

3. Педчитання-презентація на тему: «Маю досвід у роботі, хочу поділитися» – 10.01.2019р. (методист, педпрацівники ОПЛ).

 

4. Педчитання-презентація на тему: «Формування медіа-інформаційної компетентності учасників освітнього процесу» – 11.01.2019р. (методист, педпрацівники ОПЛ).

 

            Учні освітнього закладу брали активну участь в ліцейних етапах конкурсів:

 

- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика:

 

- за програмою 10 кл.:

 

   ІІІ місце – Димар В.В. ( 13 гр.);

 

         ІІ місце – Гусаревич С.М. (12гр.);

 

         І місце – Дубенко О.Є.(12 гр.);

 

-          за програмою 11 класу:

 

     ІІІ місце – Мойсієнко Р.В. (32 гр.)

 

ІІ місце – Савченко Н.О.(34 гр.);

 

           І місце – Шевчук М.О. (34 гр.).

 

В обласному етапі згаданого конкурсу Шевчук М.О. (34 гр.). посіла ІІ місце.

 

У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, взяли участь в ліцейному етапі:

 

-          у номінації «Історія і державотворення» брали участь: Баграновський Б.І. (22 гр.),

 

Мартинович М.А. (23 гр.), Степанова І.І. (23гр.), Сарнавський М.Є. (24 гр.), Архипов В. (31 гр.), Пешко В.О.(32 гр.), Тараненко Д.Р. (34 гр.).      

 

         ІІІ місце – Пешко В.О. (32 гр.); ІІ місце – Мартинович М.А.(23 гр.);   І місце – Степанова І.І. (23 гр.).

 

-          у номінації „Література” брали участь Руденко В.В. (12 гр.), Дубенко О.Є.(12 гр.), Вознюк О.Ю.(13 гр.), Цегельник І.А. (23 гр.), Демчук К.С. (23 гр.) Залізинська С.М. (24 гр.),   Михайлюк О.В. (31 гр.), Барановський Є.М. ( 33 гр.).:

 

ІІІ місце – Вознюк О.Ю.(13 гр.);

 

ІІ місце – Демчук К.С. (23 гр.);

 

І місце – Цегельник І.А. (23 гр.).

 

       На обласному рівні у номінації «Література» з поезією збірки «Полісся древлянськеє…Вручий» Цегельник І.А. (23 гр.) посіла І місце.

 

            У номінації «Історія і державотворення» брала участь Степанова І.І. (23 гр.). із дослідницькою роботою «Духовна святиня Овруча», призове місце не посіла. У Міжнародному мовно–літературному конкурсі учнівської та студентської молоді Давиденко А.М.(13 гр.) посіла І місце в обласному етапі та ІІІ місце на всеукраїнському рівні.                                

 

           У обласному етапі олімпіади із захисту Вітчизни Хом?як В?ячеслав Миколайович (33 гр.) посів ІІІ місце.

 

У обласному конкурсі «Житомирщина – моя мала Батьківщина» Гладиш Ірина (34гр.) здобула ІІ місце (керівник: Степанчук А.М.). У обласному етапі олімпіади з охорони праці Гладиш Ірина (34 гр.) .) також здобула 3 місце.

 

У обласному етапі олімпіади з предмета «Креслення» Яцко Назар (21гр.) отримав 3 місце.

 

            Педпрацівниками навчального закладу здійснювалась інформаційно-видавнича діяльність: підготовлено   ряд методичних розробок:

 

1.Методична розробка на тему: «Використання мультимедійних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики» (Довженко Л.Є.);

 

2.Методична розробка на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики» (Овдєйчук І.І.);

 

3.Методична розробка на тему: «Використання нових педагогічних технологій у навчальному процесі» (Овдєйчук І.І.);

 

4.Методична розробка на тему: «Формування здоров'язберігаючих компетентностей засобами предмету «Біологія» (Овчиннікова Н.М.);

 

5.Методична розробка уроку з астрономії на тему: «Планети земної групи»  

 

(Овдєйчук І.І.);

 

6.Методична розробка уроку з інформатики на тему: «Ділова графіка. Створення та редагування діаграм» (Довженко Л.Є.);

 

7.Методична розробка робочого зошита з геометрії на тему: «Куля. Сфера» (Існюк Г.М.).

 

8.Збірник інструкційно-технологічних карток для проведення уроків виробничого навчання з професії “Офісний службовець (бухгалтерія)”. (Степанчук А.М.).

 

9.Збірник кросвордів з виробничого навчання для самостійного розв’язку учнів І-ІІ курсів з професії: «Офісний службовець (бухгалтерія)»

 

(Степанчук А.М.)

 

10. Комплект завдань для тематичного оцінювання та перевірочних робіт з виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору», (Сіндікаєва О.Г.).

 

-          11. Збірник інструкційно-технологічних карток для уроків виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору» (Сіндікаєва О.Г.).

 

12.Електронний освітній ресурс професійного спрямування зпрофесії «Офісний службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору» (Степанчук А.М.).

 

13.Методична розробка уроку української мови на тему: «Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа» (Шевчук Л.В.).

 

14.Методична розробка уроку української мови на тему: «Ділові папери особового складу. Заява. Автобіографія. Розписка. Доручення» (Шевчук Л.В.).

 

15.Методична розробка уроку зарубіжної літератури на тему: «Зображення трагедії відчуження особистості в новелі Ф.Кафки «Перевтілення»» (Коркуц Н.І.).

 

16. Методична розробка уроку української мови на тему: «Культура мовлення і стилістика» (Мішина Т.В.).

 

17.Методична розробка уроку історії на тему: ««Холодна війна»: причини, зміст, перебіг, наслідки, результати» (Домославська Н.В.).

 

18.Методична розробка уроку англійської мови на тему: «Шкільне життя» (Білоусенко В.І.).

 

19.Методична розробка уроку англійської мови на тему: «Whatworldyouliketodo? » (Козубенко Ю.С.).

 

20.Методична розробка уроку правознавства тему: «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (Барановський А.П.).

 

21.Методична розробка інтелектуальної гри “Рідне слово” (Пешко Т.В.).

 

22. Методична розробка сценарію свята присвяченого Дню української писемності «Минуще все, лиш слово не мине» (Пешко Т.В.).

 

23.Методична розробка сценарію з української мови «Усний журнал» (Пешко Т.В.).

 

24. Методична розробкабінарного уроку з предметів

 

“Українська мова” та “Основи галузевої економіки і підприємництва, основи енергоменеджменту” на тему:

 

«Професійна лексика успішної особистості. Рекламна діяльність» (Пешко Т.В.).

 

25. Методична розробка на тему: «Позначення на шинах: цифрові та буквенні маркування» (Пешко Ю.В.) 26.Методична розробка уроку на тему: «Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування» (Пешко Ю.В.)

 

Педагогічні працівники ліцею друкували свої статті та методичні напрацювання в засобах масової інформації.

 

         Підвищили свою кваліфікацію в цьому 2018-2019 н.р. 6 педпрацівників:

 

Міщенков А.В., Козубенко Ю.С., Існюк С.В. в КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Житомирської обласної ради; Білоусенко В.І. Овдєйчук І.І., Довженко Л.Є. у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

 

Пройшли стажування на базі НПЦ 3 педпрацівники: Шмуйло С.О., Рафальський М.П., Богдан М.В.

 

                Впроваджено у навчальний процес 22 інноваційні педагогічні технології:

 

Технологія формування творчої особистості, проектна технологія (фізика, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки, економіки підприємства, діловодства, діловодства та управлінської діяльності) – Овдєйчук І.І., Степанчук А.М., Довженко Л.Є.

 

Технологія навчання як дослідження (хімія, біологія, фізика, українська мова, зарубіжна література, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки, технології комп’ютерної обробки інформації) – Овчиннікова Н.М., Овдєйчук І.І., Пешко Т.В.,    Степанчук А.М., Сіндікаєва О.Г., Коркуц Н.І.

 

Впровадження технології коучингу, акмеологічних технологій (хімія, біологія, фізика, українська мова) –

 

Овчиннікова Н.М., Овдєйчук І.І., Пешко Т.В.

 

Застосування сучасних мастильних матеріалів на лабораторно-практичних заняттях предмета «Трактори» – Пешко Ю.В.

 

Технологія групової навчальної діяльності (інформатика, фізкультура, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки ) –

 

Довженко Л.Є., Першин М.О., Степанчук А.М., Гурінчук С.В.  

 

Презентаційна технологія, вікі-технології (інформатика) – Довженко Л.Є.

 

Технологія інтерактивного навчання (математика, німецька мова) – Гурінчук С.В., Пешко Т.В., Овчиннікова Н.М.,

 

Інформаційні технології навчання (англійська мова, основи галузевої економіки і підприємництва, основи економіки) – Білоусенко В.І., Степанчук А.М., Хомяк Ю.С.

 

Особистісно орієнтована технологія навчання   (українська мова, світова література) – Шевчук Л.В.,         Пешко Т.В., Коркуц Н.І.

 

Технологія розвивального навчання (історія) – Бондарчук Н.В.

 

Модульно-рейтингове навчання (основи роботи на ПК) – викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки.

 

Використання веб-квестів, хмарних технологій на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки, впровадження хмарних технологій – Сіндікаєва О.Г.

 

Впровадження кейс-технології – Хомяк Ю.С.

 

Вивчення інноваційних технологій посіву на уроках предмета «Агротехнології» – Бушуєва Н.Л.

 

Вивчення зернових сівалок мінімального та нулевого циклу на уроках предмета «Сільськогосподарські машини» –

 

Бушуєва Н.Л.

 

Вивчення інноваційних технологій з мінімалізації посіву на уроках предмета «Агротехнології» – Бушуєва Н.Л.

 

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс, використання OneDrive, блогів на уроках предметів «Інформаційні технології», «Комп’ютеризація облікової інформації» – Левицька М.М., Сіндікаєва О.Г.

 

-          11 інноваційних виробничих технологій:

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах електромонтерів сучасних магнітних пускачів, автоматичних вимикачів, диференційних реле, новітніх лічильників – Старовойт В.Я., Рафальський М.П.  

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах трактористів інноваційних технологій посіву – Назарчук В.П.

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах електрогазозварників сучасних зварювальних інверторних апаратів та зварювальних напівавтоматів – Шваб Ю.І.

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах офісних службовців інноваційної виробничої технології «1С: Бухгалтерія 7.7» – Білоцька Г.В., Степанчук А.М.,

 

Левицька М.М.

 

Використання на уроках виробничого навчання у групах операторів комп’ютерного набору мультимедійних засобів навчання: MicrosoftPowerPointдля створення слайдових презентацій та WindowsMovieMaker для створення відеокліпу (потокової презентації); Open-Test – Сіндікаєва О.Г.

 

            Розроблено та впроваджуються 6 інноваційних проектів:

 

1. «Т.Г.Шевченко та сучасність» (Пешко Т.В., Мішина Т.В.).

 

2. «Інформаційна безпека в мережі Інтернет» (Довженко Л.Є.).

 

3. «Ми за здоровий спосіб життя» (класний керівник Овдєйчук І.І., практичний психолог

 

Барановська С.В.).

 

4. «Квантові генератори та їх застосування» (Овдєйчук І.І.).

 

5.«Вплив електромагнітного поля на живі організми» (Овдєйчук І.І.).

 

6. «Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування» (Пешко Ю.В.).

 

            У навчальному закладі здійснюється дослідно-експериментальна робота на тему: «Системний підхід до модернізації навчального процесу в ЗП(ПТ)О засобами інноваційних технологій».