Навчальний процес

Навчальний процес в ліцеї здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 №419 {із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 731 (z0770-08) від 05.08.2008}), вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, чинного законодавства, інших нормативних документів. Зміст навчально-виробничого процесу визначається робочими навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку. Зміст навчання відповідає вимогам виробництва з урахуванням галузевого та регіонального компонентів.

Робочі навчальні плани та програми розроблені з урахуванням вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій на підставі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, змісту освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, кваліфікаційних характеристик професій працівників. Структура робочих навчальних планів враховує ступеневість здобуття професійно-технічної освіти та рівень загальної середньої освіти, яку мають учні або яку отримують в процесі навчання.

Робочі навчальні плани та програми розглянуті та схвалені на засіданнях фахових методичних комісій, погоджені з підприємствами-замовниками кадрів, затверджені заступником начальника управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Випадків перевищення кількості годин загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовок робочих навчальних планів порівняно з типовими немає.

З метою якісного виконання навчальних планів і програм з професій та предметів розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення, рівень якого аналізується, впроваджуються заходи для його постійного удосконалення та оновлення.

Розроблені поурочно-тематичні плани з предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, переліки навчально-виробничих робіт з кожної професії, які враховують регіональний компонент та зміни у відповідних галузях виробництва. Їх зміст відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника.

Ліцей забезпечений державними стандартами ПТО з потрібних професій в електронному та друкованому варіантах, іншими нормативними та інструктивними матеріалами.