Самоврядування

Самоврядування – громадська цінність, метою якої є виховання соціальної активності, гуманістично спрямованої особистості, з високими патріотичними почуттями і національною самосвідомістю.

Самоврядування в ліцеї – дієвий спосіб поєднання учнівського та педагогічного колективів, що сприяє творчій діяльності дітей та дорослих, а також поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства.

Мета і завдання учнівського самоврядування в Овруцькому професійному ліцеї тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу. Який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

 

Учнівським парламентом спільно з адміністрацією ліцею розроблений Статут, який визначає мету, головне завдання та діяльність учнівського самоврядування.

Планування навчально-виховної діяльності теж здійснюється з урахуванням учнівських запитів і зауважень. Уся позакласна робота побудована на основі інтересів учнів.

Завдання учнівського самоврядування:

– підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

– забезпечення порядку в училищі;

– організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності;

– організація роботи із благоустрою території ліцею;

– контроль за відвідуванням учнями ліцею;

– заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

Виходячи з усього сказаного про діючу модель учнівського самоврядування ліцею, можна простежити основну мету системи виховання: сприяти самовдосконаленню учнів.

Лідери учнівського самоврядування приймають активну участь в різноманітних заходах.

Діяльність учнів самоврядування спрямована на підвищення якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи училища, організацію позакласної роботи та розвиток ініціативи й творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

Важливою є постійна участь кожного вихованця в малих ініціативних групах, які мають певне коло обов’язків, вироблених колегіально, з урахуванням потреб ліцею, класу, завдань цього органу. Це допомога відстаючим у навчанні, підготовка навчально-пізнавальних, інтелектуальних ігор, робота з обдарованими дітьми, дбайливе ставлення до училищного майна, дотримання дисципліни і порядку, розвиток творчих здібностей, умінь та навичок, задоволення інтересів та захоплень учнів.

 З 2009 року в ліцеї діє волонтерський загін «Маяк». Волонтери надають допомогу  людям похилого віку, хворим у лікарні, дітям-сиротам та напівсиротам. Часто організовуються відпочинки учнів у позаурочний час, учні залучаються до проведення вечорів відпочинку, днів відкритих дверей, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, концертів.

 

 

Учнівське самоврядування покликане на допомогу, як учням, так і викладачам. Воно є зв’язуючою ланкою між учнівським та педагогічним колективом. Охоплюючи усі сфери діяльності молоді, самоврядування має на меті зробити навчальний процес та дозвілля цікавішим, даючи змогу учням самореалізуватись, виконуючи при цьому виховні функції.