Виховна робота

       В ліцеї проводиться змістовна виховна робота. Основні завдання виховної роботи у Овруцькому професійному ліцеї базуються на реалізації демократичних принципів в управлінні навчально-виховним процесом виконанні цілей поставлених законодавчими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Національною доктриною розвитку освіти України у ХХ1 столітті” та іншими.
      Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками:
      - громадянське виховання;
      - родинно-сімейне виховання;
      - військово-патріотичне виховання;
      - трудове виховання;
      - художньо-естетичне виховання;
      - моральне виховання;
      - екологічне виховання;
      - формування здорового способу життя;
      - превентивне виховання;
      - сприяння творчому розвитку особистості.
     У навчальному закладі створено належні умови для забезпечення зайнятості учнів у вільний від занять час розвитку їх інтересів, нахилів та здібностей. Гуртковою роботою охоплено 50% учнів. В ліцеї діє 3 гуртки - хореграфічний, вокально-інструмений, театральний та 2 спортивні секції - настільного тенісу, футболу. На громадських засадах в ліцеї діє військово-патріотичний клуб “Пошук” .
     Учні ліцею під управлінням керівників гуртків та спортивних секцій постійно беруть участь у обласних та районних заходах художньої самодіяльності та спортивних змаганнях. Неодноразово творчі колективи ліцею займали призові місця у обласних конкурсах художньої самодіяльності.
     Система планування виховного процесу включає зміст національної ідеї та грунтується на її основних принципах: цілісності і наступності, народності і природовідповідності, творчості, гуманності, милосердя та особистісно - зорієнтованого підходу до вихованців. З цією метою у навчальному закладі проводяться цікаві виховні заходи.
      Важливим напрямком виховного процесу у навчальному закладі є робота з учнями із соціально-незахищених категорій. Учні даної категорії забезпечені всім необхідним, при наявності коштів - отримують матеріальну допомогу.
      Харчування учнів здійснюється за рахунок Чорнобильського фонду. Їдальня ліцею забезпечена всім необхідним устаткуванням та обладнанням. Значна увага приділяється охороні здоров’я учнів та педагогічних працівників.
    Медичний пункт забезпечений необхідними меблями та інвентарем, медичними ліками першої медичної допомоги. 
     В організації навчально-виховного процесу ліцею активну участь бере бібліотекар. Бібліотека навчального закладу забезпечує інформаційне висвітлення навчально-виховного процесу, пропаганду читання, як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку учнів. самосвідомості учнів. В затишному читальному залі постійно діють книжкові виставки:” Світ дивовижної краси”,”Україна на шляху оновлення”,“Твоя професія” та ін.
      У відповідності до закону МОН України від 30.06.2000 року №262 “Про заходи на предмет стану виховної роботи серед студентів і учнів, які проживають у гуртожитку та утримання правил проживання в них, рішенням колегії МОН України від 21.02.02 року. “Про стан та проблеми студентських і учнівських гуртожитків, удосконалення механізму поліпшення житлових умов та активізації виховної та позаурочної роботи в гуртожитках”, у гуртожитку ліцею створено належні умови, які забезпечують життедіяльність учнів .
       З метою формування національної самосвідомості учнів, на другому поверсі гуртожитку діє музей фольклору та етнографії “Льонок”.