Навчальний процес

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Категорія: Сторінки
Створено: Неділя, 04 серпня 2013, 09:22
Перегляди: 6729

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ОВРУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

В умовах ринкової економіки підготовка сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона спрямовується на розвиток у нього вміння самостійно виконувати і оновлювати знання, ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально-активною особистістю тощо. Тому головним завданням професійної (професійно-технічної) освіти є якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку, що забезпечується впровадженням інноваційних технологій навчання, та застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці робітничих кадрів. Сучасна економіка вимагає від професійної (професійно-технічної) освіти дійсно підготовки конкурентоспроможного фахівця, самостійного, ініціативного захищеного та мобільного на ринку праці.

Саме тому майстри виробничого навчання Овруцького професійного ліцею постійно опановують нові технології, розвивають власне мислення, удосконалюють вміння та навички, щоб заохочувати до активної виробничої діяльності здобувачів освіти – не як виконавців поставлених завдань, а як творчих особистостей, здатних до активного пошуку й втілення інноваційних технологій виробництва. Результатом діяльності щодо впровадження інновацій у навчально-виробничу сферу вбачають випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників. Використовуючи інноваційні технології навчання, майстри виробничого навчання переконалися, що новітні освітні технології передбачають не просто отримання знань, а творче відношення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно здібного кваліфікованого робітника. На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів тощо.

       Отже, щоб підготувати висококваліфікованого робітника, майстри виробничого навчання нашого ліцею:

Головними напрямками в цій роботі є:

         Важливу роль у підготовці кваліфікованого робітника має виробнича практика, яка проходить на базі підприємств і є продовженням та розвитком теми соціального партнерства. Оскільки здобувачі освіти не тільки набувають знань та практичних навичок, а й вчаться працювати в колективі, нести відповідальність, планувати своє подальше професійне життя, актуальним питанням постає питання соціального партнерства. Нами проведено круглий стіл з підприємцями району, і сьогодні ми вже маємо домовленість з сільськогосподарськими підприємствами щодо проведення на їх базі занять в формі уроку - екскурсії. Створено умови для практичного ознайомлення здобувачів освіти з сучасними тракторами, комбайнами, сівалками точного висіву, плугами, та іншими агрегатами.

          Найважливіша риса сучасного виробничого навчання – його спрямованість на те, щоб навчити здобувачів освіти не лише пристосуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. Сучасний робітник повинен вміти застосовувати на практиці нові сучасні матеріали, знати їх властивості та технічні характеристики, володіти новими інструментами та обладнанням, мати практичний довід виконання робіт за інноваційними виробничими технологіями. На регіональному ринку праці соціальні партнери-роботодавці надають перевагу тим випускникам, які володіють інноваційними виробничими технологіями, мають глибокі знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт, а також мають досвід практичного використання цих знань. Випускник з таким рівнем професійної компетентності буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, займатиме активну соціальну позицію. Проводячи освітній процес безпосередньо на сучасному підприємстві із застосуванням високотехнологічного обладнання, ми сприяємо підвищенню якості підготовки робітничих кадрів. Виробництву потрібні конкурентноспроможні фахівці, здатні адаптуватися до швидких суспільних та економічних змін, а це потребує істотного підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Аналіз і вирішення конкретних виробничих ситуацій є одним із методів, який застосовують майстри виробничого навчання Кураченко Федір Федорович, Рафальський Михайло Петрович, Стваровойт Віталій Якович, Рудницький Вадим Іванович, Богдан Майя Василівна, Кобилинська Марина Георгіївна, Шатило Констянтин Анатолійович, Невмержицький Микола Михайлович практично на кожному занятті, особливо на етапах узагальнення і систематизації та закріплення знань. Застосування такої технології навчання дає можливість сформувати в здобувачів освіти вміння використовувати набуті знання для вирішення виробничих, в тому числі нестандартних ситуацій. В змісті завдань конкретних виробничих ситуацій одночасно утворюється проблемність прикладного характеру. Будь-яка ситуація і є свого роду проблема, яка завжди потребує шляхів її вирішення. Тому проблема носить практичний характер, а шлях її розв’язання – теоретичний. Тобто здобувач освіти, оперуючи певними теоретичними знаннями, визначає варіанти вирішення проблеми. Вирішення цього завдання є комплексом для реалізації таких завдань заняття, як розвиток логічного мислення, активізація розумової діяльності здобувачів освіти, формування у них потреби в навчанні, оскільки демонструється можливість застосування набутих знань, що, в свою чергу, сприяє розвитку інтересу до обраної професії. Сучасний рівень науки і техніки потребує формування і виховання творчо мислячих кваліфікованих робітників. Сьогоднішньому здобувачу освіти недостатньо лише поглинання «готової» інформації. Необхідно навчити його самостійно шукати способи розв’язання проблем, пов’язаних з реальними ситуаціями у житті, з майбутньою діяльністю. На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв’язок із загальноосвітніми предметами та предметами професійно-теоретичної підготовки. Це забезпечує цілеспрямоване вивчення навчальних дисциплін, що являють собою фундамент успішного оволодіння професією. Зварювальний напівавтомат «Плазма Mig/ММА-340», зварювальний інвертор «Дніпро М-250» впроваджує на своїх уроках виробничого навчання в групах здобувачів освіти, які здобувають професію електрогазозварника, майстер виробничого навчання Криволапчук Юрій Володимирович.

     Світлодіодні лампи: Т-80-23W-6400 К-Е27, А60-005S-T27-10 W 4000R, LEBRON-6W4100 K/480Lm, LED-048-NE-10W, світильники зі світлодіодними лампами: LX3012-06-18N,SDLS-18NLED 220-240 V 18W, SMD-LEDIP20-24W, LBCG45 E27GW, LED-SVU-15-04-121 (70W), реле напруги 20A, автоматичний вимикач диференційного струму AВДТ-32, пристрій захисного відключення ПЗВ-АС220/380 В-50Гц впроваджують на своїх уроках виробничого навчання в групах здобувачів освіти, які здобувають професію «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», майстри виробничого навчання Рафальський Михайло Петрович, Стваровойт Віталій Якович, Рудницький Вадим Іванович, Богдан Майя Василівна, Кобилинська Марина Гергіївна та викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Меліхов Леонід Анатолійович.

1.jpg 02546.jpg 02547.jpg 02548.jpg 02549.jpg

Свердло ступеневе Дніпро-М Р6М5, трьохгранний хвостовик 4-30 мм, пістолет заклепочний Дніпро-М RV-3 ULTRA 2,4-4,8 мм впроваджує майстер виробничого навчання Дуб Богдан Олегович на уроках виробничого навчання в групах здобувачів освіти, які здобувають професію слюсаря-ремонтника.

Сучасні технічні рідини для систем пуску, охолодження, мащення двигунів внутрішнього згорання:

-пускову рідину для швидкого та ефективного пуску бензинових та дизельних двигунів SUPERSTART;

омплексний очисник паливної системи CLEANER;

-герметик систем охолодження STOP LEAK;

-промивку оливосистем двигуна ABSOLUTMOTORCLEANER;

-присадку для систем мащення двигуна MOTOR Reanimator впроваджує на своїх уроках предметів професійно-теоретичної підготовки в групах здобувачів освіти з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»). Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» викладач Пешко Юрій Васильович.

02550.jpg

 

Викладач предметів професійно-теоретичної підготовки «Основи агрономії», «Технологія виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт», «Організація та технологія механізованих робіт» Вечурко Світлана Іванівна впроваджує на своїх уроках сучасні мінеральні добрива компанії «Українські мінеральні добрива»: азотно-сірчані та комплексні добрива, на основі сульфату амонію, нітроамофоску компанії «Тетра-Агро», хімічні сполуки проти бур’янів: «Слаш», «Тітус», «Євро-Лайтнінг», «Квелекс», сполуку для підсушування рослин перед початком жнивдесикант «ЖАР БТ», системний протруйник насіння і бульб сільськогосподарських культур від шкідників сходів та ґрунтових шкідників «Табу», сучасні стимулятори росту рослин: біологічне добриво «Ізабіон», біостимулятор «Megafol»,стимулятор росту «Гулівер» Стимул тощо.

 

Отже, системне впровадження сучасних виробничих технологій сприяє позитивним зрушенням у роботі Овруцького професійного ліцею і дає можливість здійснювати підготовку кваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку праці робітника.

 

фоны для photoshop
популярные рестораны России